Rekordmange søkere til maritime fag

Fagskolene registrerer en økning på 25 prosent til maritime fag. – Fantastiske tall, sier Rederieforbundet.

Karin Gjerløw Høidahl, rådgiver Norges Rederiforbund.
Karin Gjerløw Høidahl, rådgiver Norges Rederiforbund.Foto: Norges Rederiforbund

– At maritime fag øker i popularitet er en veldig god nyhet for bransjen, sier Karin Gjerløw Høidahl, leder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund.

I tillegg viser tallene fra Samordna opptak at det er 63 prosent flere kvinner til fagskolene.

Informasjon om søkertallene:

  • På fagskolene har de totale søkertallene økt med 25,22 prosent – fra 1927 søkere i 2023 til 2413 søkere i 2024.
  • Andel kvinnelige søkere har økt med 63,35 prosent – fra 161 søkere i 2023 til 263 søkere i 2024.
  • Dekksoffiser ved Nordland fagskole har en økning på 300 prosent fra 2023 til 2024, mens dekksoffiser på ledelsesnivå i Rørvik ved Trøndelag høyere yrkesfagskole har en økning på 153 prosent fra 2023 til 2024.
  • På universitet og høgskoler er søkertallene stabile fra 2023 til 2024. I 2023 var det 6677 søkere og i 2024 var det 6660 søkere, så det er en liten nedgang på 0,25 prosent. Sammenlikner man søkertallene tallene fra 2022 med 2024 ser man en økning i andel søkere på 11 prosent.
  • Studiet Nautikk ved UiT har en økning på 26 prosent fra 2023 til 2024.

Rekordmange søkere

Instituttleder Jorunn Steensnæs ved Institutt for maskin- og maritime studium ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) forteller at de har ny søknadsrekord i år.

Bachelorstudiet i nautikk har 38 studieplasser, og i år valgte hele 156 søkere det på førsteplass.

Les også: Det er gode nyheter på videregående også:

– I år er det økning på alle høgskoler og universiteter med nautikk-linjer. På faget Nautikk med integrert praksis har vi 18 prosent flere søkere enn i fjor, som er ny rekord. Vi ser at maritime utdanninger er populært, og det er vi glade for, sier Steensnæs.

Samtidig sier hun at det er behov for flere enn dem som uteksamineres:

– Både på våre bachelorgrader i nautikk med integrert praksis og master i maritime operasjoner HVL er det svært god søkning. I det grønne skiftet trenger vi fagfolk med variert og oppdatert kompetanse, så vi kunne gjerne utdannet enda flere, sier hun.

Rederiforbundet: Målrettet satsing

– Dette er veldig sterke tall, og gode nyheter for maritim næring. Søkertallene viser at unge oppfatter maritim næring som en sentral framtidsnæring for Norge, og det er noe vi jobber målrettet med, sier Karin Gjerløw Høidahl, leder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund og ansvarlig for Maritim Karriere-kampanjen.

I arbeidet med rekruttering har Rederiforbundet og Maritimt Forum sammen opprettet kampanjen «Maritim Karriere» hvor de er opptatt av å formidle at dette er en næring som passer for alle.

Flere års satsing og samarbeid om maritime utdanninger og rekruttering gir nå resultater, forteller hun.

– Det har blitt lagt ned mye arbeid i å modernisere utdanningene, øke rekrutteringen og vise de spennende mulighetene som finnes i næringen, og det er fint å se at det gir uttelling, sier Høidahl.

(Copyright)
Publisert 29. April 2024, kl. 03.00Oppdatert 29. April 2024, kl. 03.00