Rekordstøtte fra EU til grønne prosjekter. Hele 5,7 milliarder kroner blir norsk industri til del.

Batterisatsingen til Elkem, Hydro og Altor alene mottar rundt én milliard kroner i EU-støtte. Det betyr en solid fødselshjelper Vianode, som baserer seg på bruk av kunstig grafitt. Ett selskap drar imidlertid ifra.

Freyr sine fem Giga Arctic-fabrikker i Mo i Rana krever mye infrastruktur. Nå henter satsingen inn store summer fra flere EU-fond.
Freyr sine fem Giga Arctic-fabrikker i Mo i Rana krever mye infrastruktur. Nå henter satsingen inn store summer fra flere EU-fond.Foto: Freyr battery

Blant 239 søknader, var det 41 såkalte clean tech-prosjekter som fikk støtte fra EUs innovasjonsfond. I alt ble det delt ut 3,6 milliarder euro, eller 40 milliarder norsk kroner til ulike grønne prosjekter. 5,7 milliarder havner i Norge.

Med støtten ligger det i kortene at norsk, fornybar energi og vannkraft er et viktig satsingsområde i EU. Alle selskap som er kommet inn under støtteordningen gjør bruk av norske naturressurser.

– Finansiell støtte fra myndighetene er en av flere viktige rammebetingelser for å lykkes med ansvarlig elektrifisering i Europa, sier Hans Erik Vatne, midlertidig administrerende direktør og COO i Vianode i en pressemelding.

På toppen av 1100 milliarder

Også e-drivstoffprodusenten Nordic Electrofuel og Freyr Battery ligger an til å motta solide, grønne subsidier fra EU. Sistnevnte, som har havnet i økonomisk skvis, fikk nylig også nyheten om at satsingen skal motta rause 1100 milliarder kroner fra EU sitt innovasjonsfond.

Selv kan Vatne og batterioppstarten Vianode ifølge dem selv hanke inn én milliard kroner i EU-midler. Tildelingen skal gjennomføres med påfølgende planlegging for hvordan midlene skal tas i bruk.

Flere andre norske prosjekter nyter godt av tildelingene. I Årdal fikk solcellebedriften Norsun drøyt 600 millioner kroner fra EU, mens den norske armen av australske Fortesque Future Industries, Norway Fortescue Future Industries, med tiden kan hente ut penger fra et tildelingsprogram med et budsjettramme på 11 milliarder kroner. Akkurat hvor mye som tilfaller den australske satsingen på grønt hydrogen i Bremanger, er uvisst.

Tar varmt imot

– Fortescue tar varmt imot dagens beslutning fra EU-kommisjonen om å investere betydelig i rene teknologier. Valget av et av våre flaggskipsprosjekt for grønn ammoniakk, FFI Holmaneset, er en anerkjennelse fra EU av prosjektets betydning for den globale avkarboniseringsinnsatsen, sier landsjef Thor Magnus Rovik i Norway Fortescue Future Industries i en pressemelding.

I Bremanger planlegges det et 300 megawatt anlegg, som skal forsyne gryende eksportmarkeder blant annet i Tyskland med grønt hydrogen.

– Vi har stor tro på at markedet for ammoniakk vil øke, sier Rovik til Kystens næringsliv.

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, er godt fornøyd.

– Den brede støtten fra EUs innovasjonsfond viser at norsk industri og næringsliv er helt i tet på innovasjon og teknologiutvikling. De fem prosjektene som får støtte, peker alle fram mot den omstillingen vi står overfor som samfunn. Enova støtter de som går foran og det er all grunn til å gratulere, heter det i pressemeldingen.

(Copyright)
Publisert 14. July 2023, kl. 12.01Oppdatert 14. July 2023, kl. 12.01