Rem Offshore håper å lade fartøy i havvindparker fra 2026

– Det er ikke et spørsmål om vi får til dette, men når vi får det til.

Ronny Pål Kvalsvik, kommersiell direktør i Rem Offshore (t.h.), og Håvard Vollset Lien, direktør for forskning og utvikling i Vard Group.
Ronny Pål Kvalsvik, kommersiell direktør i Rem Offshore (t.h.), og Håvard Vollset Lien, direktør for forskning og utvikling i Vard Group.Foto: Stig Erik Elliott

Det sier kommersiell direktør Ronny Pål Kvalsvik i Rem Offshore til Kystens Næringsliv.

Rederiet er en av deltakerne i pilotprosjektet Ocean Charger, der en ladeløsning for offshorefartøy skal utvikles for å bidra til det grønne skiftet og sørge for energieffektiv drift for offshorerederiene.

– Et felles ansvar

– Elektrifisering er en sentral del av strategien vår. Alle våre nybygg er og blir klargjort for batterier med effekt på mellom 12 og 21 MW. En ladeløsning offshore vil være en gamechanger for vår del, sier Kvalsvik.

Offshorerederiet operer i dag en flåte på 19 fartøyer og har ett nytt skip i bestilling. Ved siden av kostnadseffektivisering i en tid med høye drivstoffkostnader, ser Kvalsvik batteridrift som helt nødvendig i det grønne skiftet.

– Det er et felles ansvar å finne løsninger som kan bidra til dette. Vi håper at det blir mulig for oss å lade fartøyer i havvindparker allerede i 2026, sier han.

Nattlading

Håvard Vollset Lien, direktør for forskning og utvikling i Vard Group, har en sentral rolle i pilotprosjektet. I februar i år samlet alle prosjektdeltakerne seg i Ålesund til kickoff for Ocean Charger.

Allerede neste år håper Vollset Lien at lading kan testes om bord på SOV-en «Rem Power», eid av Rem Purus, et joint venture der Rem Offshore og britiske Purus Marine samarbeider om satsing på havvindfartøy.

– Servicefartøy har pekt seg ut som spesielt egnet for offshorelading. Målet er at fartøyene skal kunne jobbe på dagtid og lade om natten, sier Vollset Lien.

Flere norske selskaper lanserte under Nor-Shipping konsepter for helelektriske offshorefartøy. Selv om Ulstein håper at deres PSV skal kunne utføre dagarbeid for så å returnere til land for lading, er både Ulstein, Vard og Kongsberg Maritime klar på at offshore lading vil være et stort skritt fremover for elektrifiseringen.

Det er allerede avtalt tilknytningstester ved en havvindturbin hos Zephyros.

Simulator og autonomi

Før ladeløsningen er klar for testing på fartøy skal det gjennomføres et grundig utviklingsarbeid gjennom simulatortester hos Digicat i Ålesund.

Her blir tøffe værforhold og realistiske omgivelser gjenskapt slik at man har fått testet en del av de åpenbare utfordringene før prosjektet går videre til neste steg.

– Vi skal blant annet se på trådløs lading som en mulighet. Autonomi med automatisk tilkobling til ladefasilitetene vil også være sentralt i prosjektet. Å få så mye som mulig automatisert er viktig blant annet for sikkerheten, sier Vollset Lien.

Forhåpninger hos Equinor

Equinor er én av partnerne i Ocean Charger. I dag benytter selskapet fartøy med hybridløsninger innenfor SOV-segmentet.

Anders Wikborg, operasjonsrådgiver for havvind i Equinor, sier at elektrifisering av flåten vil være et viktig virkemiddel i arbeidet med å levere på de store utslippskuttene Equinor har satt som mål for egen virksomhet.

Innen 2030 er selskapets plan å halvere klimagassutslippene fra egne felt, investere mer enn 50 prosent i fornybart og lavkarbonløsninger, samt å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent – inkludert utslipp fra bruk av solgte produkter.

– En av utfordringene med elektriske SOV-er er jo den begrensede rekkevidden. Ladeprosjektet vil være svært viktig for vår virksomhet, sier Wikborg.

Hyller samarbeidet

Håvard Vollset Lien og Vard er opptatt av at lading av servicefartøy bare skal være én av de positive ringvirkningene fra Ocean Charger-prosjektet.

Målet er å bane vei for offshorelading av flere fartøyssegmenter med utgangspunktet i erfaringene som blir gjort med SOV-ene.

– I tillegg skal vi også legge grunnlaget for en standardisering av ladeløsningen, sier Vollset Lien.

Ronny Pål Kvalsvik og Rem Offshore hadde før de kom med i prosjektet gjort egne utredninger på elektrifisering, blant annet i samarbeid med Corvus.

Han mener likevel at det er vanskelig for en enkeltaktør å skulle utrede og implementere så komplekse omlegginger som Ocean Charger representerer.

– Dette er fordelen med å ha en sterk maritim verdikjede, slik vi har i Norge. Her samarbeider leverandørindustri og rederi for å utvikle noe som er til det beste for alle. Det er kanskje et forslitt uttrykk, men det er sant likevel: Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må, sier Kvalsvik.

(Copyright)
Publisert 13. June 2023, kl. 03.31Oppdatert 13. June 2023, kl. 06.14