Russland satser på flytende LNG-produksjon. Kina og Frankrike skal være medeiere.

Med Vladimir Putin til stede ved verftet Novateks Kola i Murmansk, ble verdens første gravitasjonsbaserte produksjonsplattformen for LNG sjøsatt. Den skal gi viktige bidrag i angrepskrigen mot nabolandet Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin.
Russlands president Vladimir Putin.Foto: ALEXANDER NATRUSKIN
640.000 tonn veier kolossen, som er den første av tre og i sitt slag, forteller nettstedet The Barents Observer. Prosjektet har strukket seg over seks år, og er blitt stadig mer aktuelt for Russland, som er mål for stadig tøffere sanksjoner, også får den tradisjonelle rørgasseksporten til det krigførende landet.

Lovpriste arbeidet

Putin selv lovpriste arbeidet som har vært lagt ned av landets største, uavhengige naturgassprodusent, Novatek, og av rundt 4000 arbeidere blant annet fra samarbeidende Kina. Totalt vil de tre enhetene som skal settes i produksjon yte nesten 20 millioner tonn LNG årlig.

– Enorme og veldig viktige prosjekter for energiindustrien og økonomien i landet, sa han.

Prosjektene vil trolig også gi penger i kassen for Kina og for Frankrike, som i følge Barents Observer eier 10 prosent.

Fem offshore støtteskip, to slepebåter og et redningsfartøy bistod gassplattformen under sjøsetting. Plattformen er 110 meter høy og består av 14 moduler, og er i skrivende stund på vei mot Karahavet, før reisen ender i Ob-bukten. Totalt 2500 kilometer skal fartøyet bevege seg før produksjonen kan starte.

Alle tre anlegg skal være i drift i løpet av 2027.

(Copyright)
Publisert 24. July 2023, kl. 12.41Oppdatert 24. July 2023, kl. 12.44