Sa frivillig nei til 100 millioner fra russere. Nå er det igjen god aktivitet på verftet.

– Du kan fortvile, eller tenke at det åpner seg nye muligheter. Vi har valgt det siste, og det ser ut til å gi resultater.

Dag Vikestrand, daglig leder ved Fiskerstrand Verft.
Dag Vikestrand, daglig leder ved Fiskerstrand Verft.Foto: Fiskerstrand

Det sier administrerende direktør Dag Vikestrand i familieeide Fiskerstrand Verft utenfor Ålesund til Kystens Næringsliv.

Tok prinsippavgjørelse

I august i fjor valgte verftet å kutte ut russiske kunder som følge av angrepskrigen i Ukraina. Russlands største fiskeselskap, eid av milliardæren Vitaly Orlov, var en av disse. Avgjørelsen ble tatt mens russiske fartøy fremdeles fikk bruke norske verft.

Det første til at Fiskerstrand i fjor trolig gikk glipp av så mye som 10 millioner kroner i inntekt fra Orlovs selskap alene. I 2021 stod russiske kunder for 108 millioner av de 340 millionene verftet hentet inn i inntekter.

– Det er klart at vi merket avgjørelsen og tapet av ordrer. Flere av russerne hadde vært gode kunder over mange år og er langt unna alt som hadde med krig å gjøre. Men vi følte det ble vanskelig og at vi ikke kunne gjøre noe annet, sier Vikestrand.

Fiskarstrand Verft sluttførte i fjor ombyggingen av Arctic Pearl, en PSV som ble såkalt havbunnshøster.Foto: Ava Ocean/Per Eide

Nye muligheter

Selv begynte han i jobben som administrerende direktør 1. mars i år. Også de første månedene i 2023 var aktiviteten ved verftet delvis preget av at oppdrag uteble som følge av Russland-avgjørelsen.

Likevel vil Vikestrand karakterisere første halvår som godt.

– Vi har hatt bra med aktivitet, blant annet med to ombyggingsprosjekter. Vi har valgt å tenke positivt og fokusere på at det har åpnet seg muligheter for å hente inn nye oppdrag, sier han.

Økte omsetningen

Også regnskapstallene for 2022 ble bra, tross en høst uten russiske inntekter. Omsetningen endte på 484 millioner kroner, betydelig opp fra 340 millioner året før.

Driftsresultatet gikk imidlertid ned fra i underkant av 600.000 til 37.000 kroner.

Fiskerstrand verft ble etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909.Foto: Fridgeir Walderhaug

– Noe av dette skyldes kostnadsøkning. Samtidig er det sånn at vi driver i en bransje der man kan treffe godt og ikke fullt så godt på prosjekter. To ombyggingsoppdrag og en ombygging som ble sluttført bidro til økningen i omsetningen, sier Vikestrand.

Store markedssvingninger

Han har jobbet store deler av yrkeskarrieren i verftsindustrien på Sunnmøre. I en årrekke var Vikestrand en del av salgs- og markedsavdelingen i Vard Group. Han har også vært verftsdirektør ved Vard Langsten og sist ved Vard Brattvaag.

– Noe av det vi har sett i denne næringen, er at markedet skifter fort. Ukraina-krigen endret eksempelvis mye. Derfor har vi i Fiskerstrand bestemt oss for at vi må være sterke i flere fartøyssegmenter for å stå best mulig rustet for fremtiden, sier Vikestrand.

Vil ha større oppdrag

Fiskebåter, ferjer, offshorefartøy og havbrukssektoren har tradisjonelt vært viktige markeder for verftet.

Dag Vikestrand er svært fornøyd både med folkene og fasilitetene på Fiskerstrand Verft.Foto: Fiskerstrand

Etter bra med aktivitet første halvår i et omskiftelig markedsklima, mener Vikestrand at det er viktig å ha flere ben å stå på i den framtidige satsingen.

– Vi ønsker å ta på oss større ombyggingsoppdrag i ulike fartøyssegmenter. Vi ser blant annet at det beveger seg på offshore og havvind. Vi har fantastiske medarbeidere og en svært god dokk. Jeg føler vi er solid rustet, sier Vikestrand.

Mørke skyer

Grunnrenteskatt, økte kostnader, formuesskatt på arbeidende kapital og myndigheter som Vikestrand beskriver som fraværende:

Vertsdirektøren legger ikke skjul på at det for tiden kan være utfordrende å drive god butikk langs kysten.

Likevel mener han at det blir feil å fokusere på alt som oppleves vanskelig.

– Vi må ta fatt i det som vi kan gjøre noe med. Og det skjer mye spennende i våre markeder. Disse mulighetene vil vi gripe, sier Vikestrand.

(Copyright)
Publisert 25. August 2023, kl. 03.31Oppdatert 25. August 2023, kl. 05.46