Salg gir 69 millioner i gevinst på 54 dager

To offshorerederier tar grep og ruster for fremtiden.

Administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore Services.
Administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore Services.Foto: Geos AS
4. august inngikk offshorerederiet Golden Energy Offshore Services avtale om å kjøpe fem fartøy fra datterselskaper i Vroon Holding B.V, som et ledd i flåtefornyelsen i Ålesund-rederiet.

Gevinst og emisjon

Nå selger de ett av fartøyene, supplybåten VOS Sugar, med rundt 69 millioner kroner i gevinst etter bare 54 dager i Golden Energy Offshore-eie.

– Dette er en kjempeavtale for oss, og viser at vi er der vi skal være. Dette beviser også at vi gjorde en veldig god deal da vi kjøpte disse båtene, uttaler administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore Services i forbindelse med intensjonsavtalen rederiet har inngått med en ikke navngitt kjøper.

Avtalen må gjennomgå en ny inspeksjon, som er forventet fullført i november.

Dette er det andre finansielle grepet Golden Energy Offshore Services gjør på kort tid. For drøyt 14 dager siden varslet den største eieren Oaktree Capital at de vil skyte inn 12,8 millioner dollar i en emisjon i rederiet.

Totalt ønsket Golden Energy Offshore Services å hente inn 30 millioner dollar. Nå er emisjonen sluttført og overtegnet med 360 millioner kroner i innhentet kapital.

I tillegg til å bidra i milliardinvesteringen i nye fartøy, vil emisjonen også bedre gjeldssituasjonen på 35,9 millioner dollar knyttet til fartøyene Energy Dutchess og Energy Empress.

Har tro på aksjen

Rederiet har på samme måte som resten av bransjen vært gjennom tøffe tider i kjølvannet av den store oljenedturen.

I 2017 sa obligasjonseierne til Golden Energy Offshore Services sa ja til et forslag om å overta rundt 90 prosent av aksjene i selskapet. Dette etter selskapet ikke klarte å betale tilbake et obligasjonslån på 220 millioner.

I fjor høst ble managementselskapet i Golden Energy begjært konkurs, men bostyrer karakteriserte konkursen som en opprydning i kjølvannet av de økonomiske problemene selskapet hadde slitt med.

Selv om halvårstallene som ble presentert 11. september fortsatt viser minus på drift og resultat, kunne rederiet melde om en utnyttelsesgrad på 95,6 og stor fremtidstro med en av bransjens yngste flåter som trumfess.

Selskapet Investtech, som leverer teknisk aksjeanalyse, kom tirsdag blant annet med følgende dom over Golden Energy Offshore Services-aksjen:

– Golden Energy Offshore Services viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang.

Refinansierer

Også DDW Offshore tar nå økonomiske grep. Rederiet, som er et datterselskap i Akastor, har fått på plass en refinansiering på 31 millioner dollar med EnTrust Globals Blue Ocean Fund som långiver.

Den nye låneavtalen løper til september 2026, med Akastor som garantist.

Refinansieringen fører til at DDW Offshore kan ta fartøyet Skandi Peregrino ut av varmt opplag. I tillegg vil rederiet nå ha ha full kontroll over flåten på de tre ankerhåndtererne Skandi Atlantic, Skandi Emerald og Skandi Peregrino.

(Copyright)
Publisert 28. September 2023, kl. 03.30Oppdatert 28. September 2023, kl. 11.53