Samarbeid med «farlige kinesere» har åpnet nye dører for Brødrene Aa

Mens Forsvaret advarer bedrifter mot samarbeid med Kina og Russland, har kinesiske eiere blant annet ført til at Brødrene Aa i høykostlandet Norge har fått eksportere båter til lavkostkonkurrenten Kina.

Tor Øyvin Aa, administrerende direktør i Brødrene Aa.
Tor Øyvin Aa, administrerende direktør i Brødrene Aa.Foto: Brødrene Aa

– Vi har stort sett bare positive erfaringer med dette samarbeidet, sier administrerende direktør Tor Øyvin Aa i Brødrene Aa.

Gjensidig interesse

Familiebedriften fikk i 2016 inn kinesiske Chu Kong Shipping Enterprises på eiersiden, med en eierandel på 40 prosent. Chu Kong er verdens største hurtigbåt-operatør

Historien om kinesernes inntog i Brødrene Aa er spesiell. Etter å ha utviklet miljøvennlige og driftseffektive passasjerbåter basert på byggemateriale av karbonfiber med leveranser til en rekke rederier i Norge, vurderte Brødrene Aa selv å ta kontakt med det kinesiske selskapet.

Brødrene Aa har hovedkontor i Hyen på Nord-Vestlandet.Foto: Brødrene Aa

– Så lyste de ut et anbud på levering av to båter til en rute fra Hongkong Airport til Guangshou. Da de oppdaget to nybygg fra Brødrene Aa som gikk mellom Trondheim og Kristiansund, stoppet de anbudet og spurte om å få se nærmere på båtene, forklarer Aa., forklarer Aa.

Grundig sjekk

Dermed kom en kinesisk delegasjon fra selskapet på besøk til Norge. De ville møte norske rederier som hadde erfaring med drift av karbonfiberfartøy. Torghatten Midt, som hadde tatt i bruk katamaranen i rute mellom Trondheim og Kristiansund, møtte kineserne.

– I tillegg dro de til Stavanger og rederiene Norled og Rødne. Der fikk de blant annet se den første båten med karbonfiber, som vi leverte 13 år tidligere. Dessuten var de på omvisning på fabrikken vår i Hyen, sier Aa.

MS «Tyrhaug» var en av referanseprosjektene kineserne så på.Foto: Joakim Eide

Vurderte lisensproduksjon

Deretter ble anbudet på den kinesiske båtruten lyst ut på nytt, med krav om at båten skulle bygges i karbonfiber. Brødrene Aa vant anbudet og satte i gang byggeprosessen.

– Mens vi holdt på var det en del forhold med importtoll og annet som gjorde det naturlig å se på et tettere samarbeid. Lisensproduksjon ble forkastet, og vi endte opp med en modell der Chu Kong gikk inn som minoritetseier hos oss, mens vi bygde båter for dem, sier Aa.

Eksport til Kina

Resultatet ble sju leverte båter fra høykostlandet til lavkostland og konkurrent Kina. Neste skritt på veien var at Chu Kong og Brødrene Aa utredet muligheten for å opprette et nytt selskap i Kina, med Brødrene Aa som deleier, for å kunne øke produksjonen, med norsk kompetanse og teknologi.

Zhong Shan 6 er ett av fartøyene Brødrene Aa AS har levert til Kina.Foto: Brødrene Aa

– Vi endte opp med en langsiktig avtale der de betaler en kommisjon på alle fartøy som bygges i karbonfiber. Nå produserer de båter med Brødrene Aa-design og kjøper i tillegg enginerigstjenester. Vi konkluderte sammen med at dette var den beste måten å gjøre det på, sier Aa.

Kinesiske arbeidere har vært på besøk i Hyen og fått grundig opplæring.

Sikre avtaler

En selvstendig Østen-satsing fra Norge og Hyen, med det volumet som nå kan forventes, ser Tor Øyvin Aa som urealistisk. Import-toll til Kina og store transportkostnader fra Hyen til Kina gjør det krevende å konkurere i Kina.

Brødrene Aa leverte likevel åtte fartøy til en eksportverdi av 750 millioner før pandemien stoppet det meste av aktiviteten.

– Vi kunne ikke betjent et gigantisk marked som det kinesiske på egenhånd. Nå er vi inne i markedet på en sikker måte, sier han.

Veien frem mot dagens modell har handlet om å bruke tid på å vurdere ulike alternativer for så å lande gode og sikre samarbeidsavtaler.

– Vi har kinesiske deleiere som ønsker at bedriften i Norge skal gå bra, samtidig som de har aktivitet i Kina, sier Aa.

Tross kinesisk samarbeid har Brødrene Aa hatt noen tøffe år økonomisk, blant annet som resultat av covid-epidemien.

– Brødrene Aa har de siste tre årene hatt større underskudd på driften. Underskuddet skyldes del ferdigstilling av byggeprosjekt som ikke har gitt tilfredsstillende lønnsomhet, og dels en stor nedgang i omsetning de siste årene, skrev styret i sin årsberetning for 2021.

– Riktig vei

Knut Arne Nielsen, spesialrådgiver i Innovasjon Norge, mener at Brødrene Aa sin løsning kan være en riktig vei mot inntekter fra det gigantiske markedet i Kina.

– Gjennom samarbeid md lokale aktører øker sjansen for å lykkes. Det er bedre å få 30 prosent av et oppdrag gjennom å levere norsk teknologi og delsystemer, fremfor å ta sikte på komplett produksjon i Norge og ikke nå frem, sier Nielsen.

(Copyright)
Publisert 24. January 2023, kl. 05.12Oppdatert 24. January 2023, kl. 05.28