Amogy og Hy2gen Norway har inngått en intensjonsavtale for å akselerere overgangen til ammoniakkdrevne energiløsninger i den maritime næringen.

Samarbeidet vil fokusere på å fremme bruken av grønn ammoniakk som maritimt drivstoff, deltakelse i felles utviklingsprosjekter og sikre trygg bruk av ammoniakk om bord på havgående skip, heter det i en pressemelding.

Første kommersielle

Amogy er det første selskapet som tilbyr en kommersiell løsning for netto null i tungtransportsektoren, og selskapet har mottatt forhåndsordre fra et norsk rederi for levering av teknologien i 2024. Amogy har som mål å avkarbonisere tungtransport, og har valgt å etablere sitt europeiske hovedkontor i Stavanger.

Ammoniakk, som et karbonfritt alternativ, ses på av mange som en klimaløsning innenfor rekkevidde. Amogy er leverandør av ammoniakkteknologi, og Hy2gen Norge er spesialist på produksjon av fornybar hydrogen, ammoniakk og e-brensler.

Amogys Christian W. Berg og Hege Økland i Hy2gen Norway under signeringen. Foto: Pressebilde

–Hy2gens kompetanse og prosjekter er avgjørende for å knytte hele verdikjeden sammen og sikre forsyning av fornybar ammoniakk. Vårt samarbeid har også som mål å øke bevisstheten om ammoniakks høye energitetthet og rolle som effektiv energibærer, sier Christian W. Berg, administrerende direktør i Amogy Norway.

Testet i ulike kjøretøy

Amogys Powerpack-teknologi, som konverterer ammoniakk til hydrogen uten utslipp, har allerede blitt testet i ulike kjøretøy. Nå skalerer teknologien opp til én megawatt for bruk i en slepebåt, et viktig steg mot kommersialisering for det globale maritime markedet, mener selskapene.

Hy2gen Norge, datterselskapet til Hy2gen AG, er også involvert i Iverson eFuels-prosjektet i Sauda, som sikter mot å levere grønn ammoniakk til den norske maritime flåten langs den 2000 kilometer lange kysten.

– Vi trenger samarbeid langs hele verdikjeden for å akselerere overgangen fra fossile til fornybare drivstoffer. Amogy representerer en lovende teknologi for effektiv utnyttelse av ammoniakk som drivstoff, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for ammoniakk som et utslippsfritt drivstoff i skipsindustrien, sier Hege Økland, administrerende direktør i Hy2gen Norge.