Haugesundkonferansen, Sjøsikkerhetskonferansen, og Fritidsbåtkonferansen, planlegger til neste år å samle seg rundt en uke i september neste år.

Det betyr at dagene mellom 23. og 27. september blir etablert som en felles «Maritim uke».

Målet er å skape en nasjonal arena for den maritime sektoren i Haugesund, fremheve byens og regionens maritime betydning nasjonalt, og gi et bredt spekter av aktører muligheten til å møtes, diskutere utfordringer og samarbeide tettere.

Nasjonal arena

– Haugesund skal bli en nasjonal arena for maritime Norge, uttaler sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide på direktoratets sider.

Hareide, som er oppvokst en times tid unna, og som i fjor satte Haugesund ytterligere på kartet da han flyttet Sjøfartsdirektoratet til byen, uttrykker håp om at rederier og andre maritime aktører vil delta og gjøre denne uken til en naturlig møteplass for maritimt samvær.

– Nå håper vi rederier og andre maritime aktører vil legge sine møter til denne uka, slik at det blir en naturlig, maritim mingleplass, sier han.

Støtter idéen

Maritim Forum støtter ideen, og ser det som en samlende kraft for byen og regionen, at man samler arrangementer som vanligvis spres utover året. Tilbakemeldingene fra nasjonale og lokale maritime aktører er positive, og de oppfordrer nå beslutningstakere, interessenter og eksperter til å legge møtene sine til Maritim uke i 2024.

Tidligere og nåværende ordførere i Haugesund gir full støtte til initiativet og mener det vil bidra til å etablere Haugesund som et viktig maritimt knutepunkt. Maritim uke i Haugesund vil bli en bemerkelsesverdig begivenhet for hele den maritime bransjen, og muliggjøre tettere samarbeid og kunnskapsutveksling i sektoren.