Samler redere fra hele Norge i Haugesund

Haugesund gjør seg klare til uken som skal befeste byen som Norges maritime hovedstad. Hit kommer ikke bare redere, men forskere og meningsdannere fra hele landet.

– Maritim uke i Haugesund i september er for hele det maritime miljøet i Norge, slår Sverre Meling jr. fast. Han er leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og er med å arrangere uken.
– Maritim uke i Haugesund i september er for hele det maritime miljøet i Norge, slår Sverre Meling jr. fast. Han er leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og er med å arrangere uken.Foto: Maritimt Forum

– Dette skal være en uke for hele det maritime miljøet i Norge, slår Sverre Meling jr. fast. Han er leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og med blant arrangørene av Maritim Uke i Haugesund.

Han sier til Kystens Næringsliv at forberedelsene til dagene mellom 23. til 27. september går over all forventning. Allerede er over 30 ulike arrangementer på plass.

Fryktelig spennende

Meling jr. var med som programansvarlig under Haugesundkonferansen, som arrangerer den maritime uken sammen med Sjøfartsdirektoratet, som ble flyttet til byen etter et stortingsvedtak i 2003.

Uken arrangeres for første gang, og er en sammenslåing av Haugesundkonferansen, Sjøsikkerhetskonferansen og Fritidsbåtkonferansen, som alle er holdt i byen ved Karmsundet.

Mens disse samlet noen hundre deltakere hver, regner man nå med at rundt 1500 besøkende fra hele landet skal delta på alle konferansene.

Vi i Maritimt Forum tente med en gang på ideen om å samle de tre konferansene i en felles uke. Maritim Uke vil være samlende for byen og regionen vår med arrangementer og aktiviteter som ellers ville blitt spredt utover året. Dette vil sette Haugesund på kartet som Norges maritime hovedstad, mener Meling jr.
– Dette blir fryktelig spennende, legger han til.

Kan bli årets maritime kommune

Det var næringsminister Trond Giske som i en tale i 2013 karakteriserte Haugesund som «Norges maritime hovedstad».

– Det tok vi til hjertene våre, og det ble en del av identiteten til byen vår. Tilstedeværelsen til Kystverket og Sjøfartsdirektoratet forsterker Haugesund som den norske maritime hovedstaden, sier ordfører Nils Konrad Bua (H) til Kystens Næringsliv.

Kommunen han styrer er også nominert til å bli kåret som årets maritime kommune, som Kystens Næringsliv utpeker sammen med Maritimt Forum.
Kåringen skjer på Arendalsuken i midten av august.

Alt er maritimt

Den maritime uken i Haugesund åpnes av fiskeri- og havstatsråd Marianne Sivertsen Næss (Ap), som skal delta på konferansen.

Uken tar opp en rekke «smale» faglige spørsmål, men også store og aktuelle saker den maritime politiske debatten skal drøftes:

  • Rammevilkår for rederier og sjøfolk
  • Rekruttering og utdanning.
  • Miljøspørsmål og teknologiutvikling.
  • Sjøsikkerhet og beredskap.

I tillegg arrangerer Sjøfartsdirektoratet flere seminar, blant annet om psykososialt arbeidsmiljø.

Dette skal være en uke for hele det maritime miljøet i Norge.

Sverre Meling jr

Høgskolen på Vestlandet er med å arrangere en maritim forsknings- og innovasjonskonferanse. Også forskningsstiftelsen Norce er med.

– Haugesund tilbyr nå en nasjonal maritim møteplass. Konferansen er selvsagt også forankret i de store maritime organisasjonene, som blant andre Rederiforbundet, Sjømannsforbundet og NHO Sjøfart, legger lederen av Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland til.

Avslutningsvis skal 150-årsjubileet for den maritim utdanningen i Haugesund feires.

– Det er veldig mange temaer, men alt er relatert til den maritime næringen, sier Meling jr.
(Copyright)
Publisert 27. June 2024, kl. 03.31Oppdatert 27. June 2024, kl. 08.06