Konkurransemyndighetene har godkjent fusjonen mellom OSM Maritime Group og Thome Group. Det gjør det nye selskapet, døpt OSM Thome, til et av verdens største med en flåte på rundt 1000 skip.

– Dette er en merkedag for OSM Thome, nå er fusjonen formelt og endelig godkjent. Det fusjonerte selskapet kombinerer stolte tradisjoner med høye ambisjoner. Vår virksomhet er tuftet på norsk maritim kompetanse, og med dyktige ansatte i verdens viktigste shippingmiljøer forsterker vi nå posisjonen som en innovativ og verdensledende leverandør av ship management-tjenester.

Det sier konsernsjef Finn Amund Norbye i OSM Thome – tidligere toppsjef i OSM – i en pressemelding.

29.000 sjøfolk

OSM Thome vil nå ha driftsansvaret for om lag 1.000 skip og over 30.000 ansatte, derav omtrent 29.000 sjøfolk. Bare Anglo-Eastern og V-Ships er større målt i antall skip.

Selskapene har i dag fullt teknisk management for 450 fartøyer og bemanningsansvar for de resterende 550.

Hovedkontoret blir værende i Arendal. Selskapet vil ha tilstedeværelse i 21 land.

– Vi har rigget et selskap for fremtiden med sikker, effektiv og bærekraftig drift av skip som vårt DNA. Det skal gi merverdi både for våre kunder og våre medarbeidere, sier Norbye.

Gründer Bjørn Tore Larsen startet ship management-selskapet i Arendal – det som i dag er OSM Maritime Group – i 1989 sammen med Jan Morten Eskilt, Jan Ove Dalsøren og Erling Bjørn Wik.

Han står også bak flyselskapet Norse Atlantic og det børsnoterte rederiet ADS Maritime Holding.

Thome Group – etablert i 1963 – har bygget seg opp til å bli en stor aktør innenfor ship-management.

Thome-sjefen, Olav Nortun, vil lede den samlede ship management-virksomheten etter sammenslåingen.

Planlagt lenge

Utgangspunkt for fusjonen har slik partene ser det vært det beste ettersom OSM og Thome hadde så mye til felles, for eksempel norsk eierskap, forretningsfilosofi, verdigrunnlag og syn på fremtidige satsingsområder.

– Vi kjenner kundenes behov, og våre dedikerte og dyktige medarbeidere både på land og om bord på skipene er avgjørende for at vi skal kunne tilby de beste løsningene. Vi har kompetanse og kapasitet for å vokse videre. Det skal vi gjøre ved å ta godt vare på de kundene vi har og ved å tilby konkurransedyktige løsninger også til nye kunder. Foruten sikker og effektiv drift, skal vi være førende på viktige områder som digitalisering, cybersikkerhet og grønn skipsfart, sier Norbye.

Integrasjonsprosessen har vært planlagt over lang tid, og nå som fusjonen er endelig godkjent, kan arbeidet med å slå sammen de to organisasjonene påbegynnes.