Nyregistreringen plasserer selskapet friskt blant verft som bygger «skip og skrog over 100 bruttotonn».

– Den endringen er allerede sendt inn! sier Jon André Garberg når Kystens Næringsliv ringer.

Daglig leder Jon André Garberg. Foto: Privat

Han ler godt. Fredrikstadbuen har nyss startet aksjeselskapet Gannet Group AS, der han for tiden er både medeier, daglig leder og styreleder.

– Vårt segment er i fartøy under 25 meter, korrigerer han.

Norsk om bord

Om bord er han klar på at det meste må være norsk.

Det er ikke mye smålåtent over satsingen til ham og partseier Thomas Hostvedt Dahle. Begge har bakgrunn fra industri og teknologibedrifter rettet mot forsvar og offentlige nødetater, og fra et konseptsamarbeid rettet mot Nato.

– Jeg opplevde at det var så mye som falt utenfor det vi kunne by på, produkter som jeg syntes var svært interessant, forteller Garberg som fram til juni i år hadde ansvaret for proffsegmentet ved Eker-gruppens båtfabrikant Hydrolift.

Medeier Thomas Hostvedt Dahle. Foto: Privat

Hydrolift retter seg mot både privat- og proffmarkedet.

– Der handlet det mye om de nye redningsskøytene, hurtiggående båter bygget for Redningsselskapet.

Garberg så samtidig potensial i mer spissede segmenter, og med et blikk ut over landegrensene og kanskje spesielt til et kraftig økende marked: proff, militære fartøy og bygging av ferdige designede ubemannede båter i kompositt og aluminium.

– Vi har prio på utlandet, med spesialbygde båter til proff, forsvar og kystvakt, ja. Flere båter, og mindre båter.

Kompakt hydrogen

– Vi er patrioter, og skal satse på alle områder det overhodet er mulig satse på norsk teknologi i våre bygg. Graden av utenlandsk materiell om bord på norske fartøy gjør meg trist.

Avtaler med norske selskap er allerede sikret, sier han. Én leverandør gründeren har blinket seg ut er norske Hyrex, og deres kompakte hydrogenløsning.

– En lite plasskrevende løsning, som gjør at vi vil kunne tilby hybridbygg med motor og batteriløsning fra norske Evoy. Vi er i ferd med å ferdigstille en slik løsning sammen med en amerikansk samarbeidspartner, men har så langt ikke signert byggeavtale.

Partnerne har så langt holdt kortene tett for brystet, uten at Garberg ble særlig overrasket da Kystens næringsliv ringte.

– Vi har egentlig ligget lavt i terrenget fram til nå, og ikke engang opprettet SoMe-profiler. Det er en tøff bransje, og det er først i disse dager at vi føler at vi kan gå ut med planene.

Øker rolig på

I dag teller selskapet to hoder på hovedkvarteret i Norge, og 30 ansatte gjennom et joint venture i Riga. Partner Thomas Hostvedt Dahle kommer fra jobben som salgsdirektør i Kongsberg Maritime, og med spisskompetanse på maritim krigføring, ubåter og sonar. Dahle vil ha ansvaret for satsingen rettet mot bekjempelse av undervannstrusler, i tillegg til patruljebåter.

– Flere er på vei i Norge. Vi bygger stille og rolig opp, og satser på god støtte både fra Latvia, norske myndigheter og norsk næringsliv.

Selv om hybride nullutslippsløsninger står sentralt i flere løsninger, vil ikke Garberg ha på seg noen form for grønnvasking.

– Det blir fort hyklersk. Energitettheten i diesel er fremdeles suverent best, men det er viktig at vi kan tilby det kunden mener er best der og da. Vi skal hjelpe til med å gjøre kunden akkurat så grønn som mulig, på kundens premisser.

Ray Hunts 36 fot Dauntless-klasse er i bruk av blant andre den amerikanske kystvakten. Foto: Ray Hunt Design

Det kunden vil

Forretningsprofilen legger også til side alle nykker en designer måtte ha.

– Markedet blir ofte drevet av aktører som skal bygge og levere det de mener er det beste designet.

Han er med andre ord tålelig avslappet til hvem som leverer designet, så lenge kunden får akkurat det kunden selv vil ha.

– Det er et blindspor at vi absolutt skal utvikle selv. Vi må implementere det som er best egnet. Vi har allerede noe egendesign in house, men har også signert avtale med den amerikanske båtdesigneren Ray Hunt Design.

Ray Hunt er noe av en legende, og mannen bak den revolusjonerende 24-graderskjølen, kjent som Deep-V. Selskapet hans har samtidig rundt 90 prosent av det amerikanske losbåtmarkedet og betydelige oppdrag for den amerikanske marinen.

– Han står bak mange design som er i bruk over hele verden, ikke minst en serie rib-er på 8 til 18 meter som USA blant annet har sendt til Ukraina.

– Der har vi fått enerett i Norden og Baltikum. Ja, de facto i Europa.

Garberg forteller at han også er i dialog med Ukraina. Ray Hunts 36 fot Dauntless-klasse, som er i bruk av blant andre den amerikanske kystvakten, skal moderniseres med utenbords dieselmotorer, under navnet «Norse Gannet».

Storsatsing i Baltikum

Til tross for hemmelighold har gründerne jobbet i høygir i Latvia.

– Vi har akkurat inngått et joint venture-foretak med et latvisk verft som dermed er blitt en del av Gannet Group.

Garberg og partner har også inngått avtale om overdragelse av 51 prosent av Riga-verftet, og dermed majoritetseierskap.

– Dette er et verft som de siste syv årene har gått med profitt og overskudd, og som har en god posisjon i båtmarkedet.

Så langt har teamet takket nei til investorer.

– Vi er ambisiøse på vekst, uten at vi henter kapital akkurat nå.