Satser tungt i sør – utelukker ikke nybygg

«Flere bein å stå på» er mantraet til Hans Jørgen Fedog og Green Yard. Det får nå følger for Feda-verftet.

Karl Johan Barstad og Hans Jørgen Fedog.
Karl Johan Barstad og Hans Jørgen Fedog.Foto: Green Yard

– Da vi startet i 2018 var nybygg utenkelig. Nå er ting annerledes, og markedet har endret seg, sier deleier og verftsdirektør Hans Jørgen Fedog til Kystens Næringsliv.

Økende aktivitet og sikkerhet i flere bein står sentralt for Green Yard Group når de nå utvider verftsaktiviteten i Flekkefjord til å matche Green Yard Kleven i Ulsteinvik. Så langt har Green Yard Feda satset tungt på resirkulering og riggservice.

Motsyklisk virksomhet

– Idéen er rett og slette å ha flere bein å stå på, og satse enda mer på forretningsområder som jobber motsyklisk, utdyper salgssjef Karl Johan Barstad.

Barstad er salgssjef for retrofit ved Green Yard sine to verft på Sunnmøre og ved Flekkefjord. Verftet i sør har gjennom historien levert over 150 fartøy gjennom ulik eierskap, og med på kjøpet fulgte også rikelig med kompetanse i form av fagfolk og ansatte.

– Om forholdene ligger til rette for det, kan det i fremtiden bli nybygg igjen fra slippen, vi er offensive og utelukker ingenting.

– Det er sterk optimisme nå, og det kommer mange forespørsler med både større og mindre oppdrag. Siden vi satser på nybygg, ombygging, riggservice og resirkulering av skip vil forretningsområdene avlaste hverandre.

Det betyr viktig aktivitet i det som ellers ville være downperioder. Det betyr også at Feda-verftet i tillegg til å fortsette resirkuleringsvirksomheten, også vil satse sterkere på retrofit. Verftssjef Fedog trekker frem bærekraftstanken.

– Vi ser det som en viktig del av vår livsløpstenking innen bærekraftige verftstjenester. Vi har investert millionbeløp i energieffektivisering, og verktøy for å drive effektiv produksjon.

Alt på plass

Oppkjøpet av det gamle Kleven verftet etter konkursen i 2020 har kanskje fått tålelig bred mediedekning, men Green Yard allerede et oppkjøp under beltet fra før.

I 2018 tok Green Yard-gruppen over det gamle Flekkefjord Slip og Maskinverksted sitt Kvina Verft på Feda i Kvinesdal, og kjøpte ut hele eiendommen i 2021. Lokaliteten ligger sentralt plassert mot nordsjøbassenget i sør og mellom Stavanger og Kristiansand.

De siste årene har det vært lite aktivitet i nybygg, men samtidig mye resirkulering. Nå er det nesten omvendt, forteller Barstad.

– Er det snakk om en stor omstillingsprosess ved verftet?

– Jevnt over har vi alle fasiliteter på plass også på Green Yard Feda. Vi har vært aktive med tjenester for riggvirksomheten, og holdt oss oppdatert.

200 til 300 millioner

Deleier og konsernsjef Hans Jørgen Fedog ønsker ikke å kommentere oppdrag som er på vei inn, men røper at begge verft skal få nok å henge fingrene i.

– Vi har stor tro på offshore, for å si det sånn. Vi har anbud ute på 200 til 300 millioner kroner akkurat nå. Konkrete ting, og vi byr på jobber i alle forretningområdene.

Det rører seg nemlig godt i kjernesektoren, offshore. Også Fedog har merket seg at det har begynt å røre på seg i havbrukssektoren.

– Vi ser at det er på vei tilbake der, akkurat nå i kontrast til fiskeflåten.

Han understreker at Green Yard så langt ikke har satset tungt inn i fiskeri.

– Fokuset er offshore og havvind, selv om vi nylig forlenget en fiskebåt. For oss blir det en kjempestyrke med flere verft å spille på. Samtidig er vi avhengig av at begge verft har det bra, det betyr at samspillet må være godt, og at det er bred erfaring begge steder.

Ved Feda-verftet har det vært utført en del mindre retrofit-oppdrag og ombygging av ferjer, i tillegg til taubåter, dokksetting og klassing.

– Vi har reaktivert en haug med Solstad-båter, det har vi faktisk gjort helt siden starten.

Geografi bestemmer

To større verft som jobber i par åpner samtidig for spesialisering. Det er ikke Barstad ukomfortabel med.

– Enn så lenge har vi ikke lagt føringer for det. Det er i stor grad geografi og reder som bestemmer, og rederne vil gjerne har utført arbeidet i nærheten.

– Men verftet i Ulstein er større?

– Det er større, men på Feda er det bedre innseiling for rigg. Samtidig ble det tidligere bygget fartøy her på opptil 90 meter.

De to verftene vil som i dag ha hver sin produksjonsledelse og team på elektro, mens en del fellesfunksjoner kan nyte godt av to fagmiljø.

– Engineering på Kleven jobber like godt mot Feda. Samtidig har de to verftene underleverandørkjeder som er godt etablerte.

Offshore er kjernevirksomhet

Selv om Barstad ikke lukker verftsporten for nybygg, er det offshore-ombygging som er høyaktuelt.

– Ombygging nå er typisk seismikk, offshore og PSV, i tillegg til ROV-fartøy som skal brukes til bunnundersøkelser for vindindustrien.

– Dere ligger tålelig sentralt til i sør?

– Akkurat på rigg er Feda-verftet best egnet, med plassering inn en fjord og tett på der det skjer.

Det betyr også at markeder i Holland, England, Skottland og Danmark peker seg ut for satsing. Uten at fiskeflåten utelukkes, er dansk konkurranse bare et havstykke unna.

– Pelagisk fiskeri er absolutt aktuelt, men vi ser primært på offshore nå.

(Copyright)
Publisert 1. February 2024, kl. 23.06Oppdatert 2. February 2024, kl. 10.43