Seks avvik hos verft – risikerer bøter

Statsforvalteren har avdekket seks avvik ved sørlandsverft. Mangler viktige rutiner for potensielt farlig avfall.

Umoe Mandal verft fikk refs av Statsforvalteren. Verftets ledelse må rette opp i flere avvik for å unngå bøter. Ulovlig lagring av elektrisk utstyr var et av punktene som må ordnes opp i.
Umoe Mandal verft fikk refs av Statsforvalteren. Verftets ledelse må rette opp i flere avvik for å unngå bøter. Ulovlig lagring av elektrisk utstyr var et av punktene som må ordnes opp i.Foto: Umoe Mandal

– Vi er trygge på at vi ikke forurenser, sier konsernsjef Anders Nybø ved Umoe Mandal til Kystens Næringsliv.

Statsforvalteren i Agder avdekket nylig seks avvik ved Umoe Mandal verft i Mandal i forbindelse med et tilsynsbesøk. Verftet har fått frist til 15. april med å rette opp avvikene.

Dersom det ikke skjer, varsler Statsforvalteren en tvangsmulkt på 50.000 kroner.

Et av avvikene gjelder avrenning fra høytrykksspyling av skrog. Verftet har ikke rutiner for å samle opp avvirket materiale, og spylevannet føres direkte ut i sjø.

Statsforvalteren påpeker at avvirket materiale ofte inneholder stoffer fra begroingshemmende midler, og at det kan være farlig avfall.

Det var Lindesnes Avis som skrev om denne saken først.

– Trygg på at vi ikke forurenser

Konsernsjef Nybø tar saken alvorlig, og sier til Kystens Næringsliv at avvikene skal lukkes snarest mulig.

Vi er trygge på at vi ikke forurenser.

Anders Nybø, Umoe-sjef

– Vi har løpende gjort risikovurderinger og foretatt prøver i forhold til det begrensede omfanget på to til fire skipsanløp i året fra fartøyer som vi kjenner godt. Tilsynsrapporten går i all hovedsak på at vi ikke kunne framlegge tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger vår vurdering av at vi ikke driver en virksomhet som forurenser miljøet.

Han legger til:

– Statsforvalter ikke har avdekket noen konkrete forurensende aktiviteter, men konkludert basert på våre egne opplysninger og observasjoner på tilsynsdagen. Vi vil uansett forbedre våre rutiner for å systematisk dokumentere målinger, samt etablere et felles måleprogram, understreker Umoe-sjefen.

Ikke kontroll på farlig avfall

Det er flere avvik som må fikses opp i.

Et annet avvik gjelder verftets behandling av avfall. Statsforvalteren observerte at farlig avfall som hvitevarer og ødelagte elektriske komponenter ble lagret ute, uten noen form for klimavern.

– Elektronikk-avfallet det vises til er et avvik fra ellers gode rutiner på avfallshåndtering generelt. Det gjaldt hvitevarer som etter oppussing av kantinen ikke sto under tak før videretransport, samt kabler som skulle sorteres, sier Umoe-sjefen.

I tillegg har Statsforvalteren avdekket at:

  • Verftet ikke har skriftlig måleprogram for utslipp til vann og luft.
  • Gulvdekket i to haller hvor det foregår overflatebehandling er ikke er tett.
  • Verftet ikke kunne gi informasjon om hvor vannet som rant ned i dreneringssystemet i en av hallene ble ledet hen.

Har dokumentert

Umoe Mandal har i etterkant av tilsynet dokumentet at spylevannet fra høytrykksspyling av skrog ikke medfører forurensing.

Verftet har også bestridt et punkt i tilsynsrapporten om hvorvidt asfaltdekke kan regnes som «tett dekke».

Statsforvalteren har ikke tatt stilling til disse dokumentasjonene eller bestridelsen.

Hos Umoe-ledelsen er de sikre på at det ikke blir snakk om dagmulkt.

– Vi er som sagt trygge på at vi ikke forurenser, og vi vil svare opp på tilsynsrapporten innen fristen.

(Copyright)
Publisert 12. January 2024, kl. 04.01Oppdatert 15. January 2024, kl. 11.32