Siem tror en framtid med færre aktører vil være positivt for hele bransjen

Selv om høy aktivitet på olje og gass i øyeblikk sikrer gode markedsutsikter for rederiene, har Siem Offshore tro på ytterligere konsolidering med færre og større aktører.

Siem Offshore har den siste tiden inngått flere nye kontrakter for ankerhåndterere.
Siem Offshore har den siste tiden inngått flere nye kontrakter for ankerhåndterere.Foto: Siem Offshore

– Våre eiere og vårt styre har hele veien vært positiv til en slik konsolidering. Det vil gi positive utslag på en rekke områder for alle involverte parter, sier Andreas Hageli, chief commercial offiser i Siem Offshore, til Kystens Næringsliv.

Flere nye kontrakter

Tanken om strukturelle endringer lever godt i rederiet til tross for at næringen slik Hageli ser det er inne i en svært positiv periode.

I løpet av juni og juli har Siem inngått fire nye kontrakter for ankerhåndterere, samt fått kontraktsforlengelse for to supplybåter.

For Hageli er dette én av flere indikatorer på at markedet er godt.

– Det har vært mye snakk om høye spotpriser, men man skal huske på at utnyttelsesgraden på AHS-fartøyer i Nordsjøen har vært på 50–60 prosent de siste årene. Det betyr at det er viktig for oss å få på plass lange avtaler av denne typen, sier Hageli.

Offshorerederiene har vært gjennom mange tunge år etter den store oljenedturen i 2014. Likevel minner Hageli om at det før duppen i 2019 også var god aktivitet på olje og gass. Aktivitetsnivået fra den gang er nå passert.

Børsvinnere

Og det skjer uten at effekten av tiltakspakken for olje og gass er slått inn for fullt, og uten at den spådde boomen på havvind har materialisert seg.

– Vi forventer at aktiviteten på olje og gass vil ta seg betydelig opp fra 2025/2026. Og det er olje og gass vi nå budsjetterer ut fra. Pipelinen på havvind er full, men det er relativt få bekreftede prosjekter. Stigende aksjekurser vitner likevel om positivitet rundt næringen, sier Hageli.

Tidligere i år kunne Kystens Næringsliv presentere tall som viser at offshorerederiene var tungt representert på listen over selskapene som hadde hatt best avkastning på Oslo Børs i 2023.

Siem Offshore lå på andreplass på listen, som ble toppet av Solstad. Hageli mener at fart i havvindutbyggingen kan være med på å akselerere utviklingen ytterligere.

– Men flytende havvind er komplisert, og her er det fortsatte en rekke forhold som må avklares. Om prosjektene kommer i 2027 eller 2031, har vi ikke svar på nå. Vi ser på havvind som en bonus på mellomlang sikt.

Ønsker bedre markedsbalanse

En av utfordringene for offshorerederiene har vært å få til jevnere drift ved å unngå høye sommerpeaker etterfulgt av tydelige vinterdvaler.

– Dette er ikke bærekraftig for noen av aktørene, sier analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore.

Andreas Hageli mener at en konsolidering blant rederiene kan være med på å snu denne trenden.

– Sommersesonger med dagrater på 1,2 millioner og stille vintervinduer er ikke gunstig for oss, og det er heller ikke gunstig for kundene våre. Et velbalansert marked er det som fungerer over tid. I dag er enkelte aktører tungt eksponert i eksempelvis Brasil, andre i Nordsjøen. Med færre aktører kan man fange flere områder, få bedre markedsbalanse og slippe lange ballastreiser. Det vil også bli mulig for norske rederier å trade spot i markeder der man i dag ikke har mulighet til dette, mener han.

Nybygg og rekruttering

Med en jevnere og mer langsiktig cashflow er Hageli også overbevist om at offshorerederiene vil stille sterkere i kampen om kapital.

Det vil åpne muligheten for flere nybygg og økt verdiskaping nedover i den maritime verdikjeden.

– I dag er større satsinger på nybygg lite aktuelt for de fleste aktørene. Dette skyldes ikke bare finansiering, men også kostnadssituasjonen med inflasjon og økte renter. Større aktører er bedre rustet til å møte slike utfordringer, mener Hageli.

Et annet viktig argument for konsolidering er slik han ser det rekruttering og muligheten til å skape trygge arbeidsplasser slik at rekrutteringen bedres.

– Godt mannskap er kjernen i vår virksomhet. Vi kan ha så mange båter som vi vil, uten mannskap får vi ikke løst oppdragene. Rekruttering har vært en utfordring, derfor er vi ekstremt opptatt av å ta vare på de vi har gjennom å trygge arbeidsplassene deres. Stabile arbeidsplasser er også viktig for rekrutteringen, sier Hageli.

Refinansierer på utsikter

Siem Offshore er ikke det eneste rederiet som nå nyter godt av et positivt marked. Det gjeldstyngede seismikkrederiet PGS kunne i mars notere et betydelig kutt i renteutgiftene etter å ha sikret seg et obligasjonslån på 450 millioner dollar.

For knappe 14 dager siden kom meldingen om at PGS har sikret et terminlån på 75 millioner dollar, som delvis skal brukes til å refinansiere lån med forfall i mars neste år.

– Vi oppnår bedre rater og marginer på kontraktsarbeid. Ordreboken er på et høyt nivå, og vi er nå i gang med å booke kapasitet for første del av vintersesongen. Vi forventer at anbudsaktiviteten vil øke som resultat av det høyeste antallet salgsleads siden desember 2014, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen.

(Copyright)
Publisert 2. August 2023, kl. 03.33Oppdatert 2. August 2023, kl. 03.33