Se liste lenger ned i saken.

– Jeg er så heldig stilt at du ikke finner noen stor formue på meg, sier Hans Jørgen Fedog lattermildt over telefonen til Kystens Næringsliv.

Fedog er deleier og verftsdirektør ved Green Yard Kleven, og troner på skattelisten på motsatt side av for eksempel Marius Løken i Vågan-verftet Skarvik. Fedog står oppført med null i formue, og mener at skattelistene langt fra gir et rett bilde av virkeligheten for næringslivet.

– Det selger nok flere aviser.

Inntektene vi i dag presenterer omfatter nemlig også langt mer enn lønn. Det kan være utbytte, gevinst fra aksjesalg, leieinntekter, hussalg og så videre. For personer som betaler formuesskatt må det ofte tas ekstra utbytte for å betale denne skatten. Det viser igjen både som høyere inntekt og skatt.

Tung ballast

Formuesskatten er blir av mange regnet som en uforholdsmessig tung ballast for både verft og leverandørindustrien rundt.

– Du ser det igjen på relativt høye inntekter. Når du har en skatt, må du ha en inntekt. Og den kommer fra bedriften. Det handler altså om å ta ut ekstra utbytte og lønn for å kunne betjene formuesskatt.

– Som sagt, vi er kanskje heldige som har lav formue, sier Fedog.

Bruttoformuen er eiendeler minus gjeld. Eiendelene får omtrent alltid en skattemessig verdi som er en god del lavere enn markedsmessige verdier. For eksempel verdsettes egen bolig (primærbolig under 10 millioner kroner) til kun 25 prosent av markedsverdi, mens ikke-børsnoterte aksjer i 2022 var verdsatt til 75 prosent.

Ikke sløsere

Fedog oppfatter ikke verftsnæringen ellers som typiske «big spenders».

– Det er viktig å tjene for å utvikle bedriften. Verftseiere er helt vanlig mennesker, men som eier eiendommer, sveiseroboter og dreiebenker. Til sammen blir det en formue, men det er arbeidsplassene som til syvende og sist betyr noe.

Listen er over daglige ledere ved verftene, der ikke alle nødvendigvis har eierinteresser.

– Ingen lønnsoversikt

– Skattelistene er ikke en lønnsoversikt, men forteller hva folk har i netto inntekt og netto formue, altså hva som er skattbar inntekt og skattbar formue. Skattelistene forteller også hva folk betaler i skatt, har skattedirektør Nina Schanke Funnemark uttalt.

Green Yard Kleven er bygget på restene av det tradisjonsrike Ulsteinvik-verftet Kleven verft. Verftet har både vært Røkke-eid gjennom Kværner, og kroatisk under DIV Group. Da Kleven gikk konkurs i 2020, ble det kjøpt opp av Green Yard.

I dag er Green Yard Kleven eid av Fedog, sammen med tre andre parter.

– Vi er i en fase der vi bygger opp, og tar ut minst mulig.

Det er symptomatisk for store deler av den industrinæringen han er del av, mener verftsdirektøren.

– Verft drives på et nes og i en fjord og i et lokalsamfunn. Der investerer eiere og ledelse tid og ressurser i helt nødvendig samfunnsbygging.