Skjæran vil tette smutthull i lovforslag om norsk lønn til sjøfolk

– Vi arbeider nå med et endelig lovforslag og vurderer hvordan den aktuelle bestemmelsen kan utformes mer treffsikkert.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.Foto: Silje Helene Nilsen

Det sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Kystens Næringsliv. Han har blitt sterkt kritisert av administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Group.

– Enkelt å omgå

Årsaken er utformingen av et nytt lovforslag som er ment å sikre norske lønns- og arbeidsforhold på fartøy som seiler innenfor norsk territorialgrense.

Hurtigruten har reagert på at forslaget som nå ligger i bordet inneholder en spesialklausul for utenlandske cruiseaktører. Disse ligger an til å bli omfattet kun om minst 50 prosent av Norges-seilasen foregår innenfor territorialgrensen.

– Da er det lett for utenlandske cruiseskip å ta eksempelvis nattseiling utenfor grensen. Mange er allerede i dag mindre enn 50 prosent av tiden her. Dermed kan de fortsatt operere med utenlandsk mannskap til lønnsbetingelser og vilkår langt under det vi har for våre norske sjøfolk. Dette er konkurransevridende, har Felin påpekt overfor Kystens Næringsliv.

Reagerer på kritikk

Også Norsk Sjømannsforbund er klar på at de ønsker eventuelle tilpasninger for utenlandske cruiseaktører så restriktive som mulig.

Det Bjørnar Skjæran ikke kan forstå, er påstanden om at lovforslaget slik det nå foreligger vil hindre rekrutteringen av norske sjøfolk.

– Jeg er overrasket om forslaget skulle bety at Hurtigruten ikke vil ansette flere norske sjøfolk. Formålet med forslaget er å sørge for et rettferdig og anstendig arbeidsliv til sjøs, og unngå at norske sjøfolk utkonkurreres av utenlandske arbeidstakere med lav lønn. At dette skal gjøre det mindre aktuelt å ansette norske sjøfolk, har jeg derfor vanskelig for å se, heller tvert imot, sier Skjæran.

Vil ha lokale verdier

Hedda Felin og Hurtigruten Group frykter at det er press fra den internasjonale cruisenæringen som får regjeringen til å ha en egen klausul for disse. Hun mener at masseturisme med utenlandske cruise ikke nødvendigvis er det beste for norsk turistnæring.

– Undersøkelser viser at turister som reiser med Hurtigruten legger igjen 3,5 ganger mer. Vi bør utvikle Norge som cruisedestinasjon og øke den lokale verdiskapningen. Da må vi våge å ta betalt det kysten vår verdt. Vi trenger aktører som anløper flere havner, ikke bare i sommerhalvåret, med gjester som legger igjen mer penger, sier Felin.

Dette synspunktet deler ministeren.

– Turismen skal bidra til mer verdiskaping lokalt og den skal være bærekraftig. Det gjelder også cruisenæringen. Jeg er derfor helt enig med Hurtigruten i at det ikke skal være et selvstendig mål å øke omfanget av cruisetrafikk. Heldigvis har vi i Norge et godt utgangspunkt for å tilby attraktive produkter som gjestene vil betale for, sier Skjæran.

Mener loven vil ramme hardt

Tor Christian Sletner, visepresident Cruise Lines International Association (CLIA), representerer rundt 95 prosent av den globale cruiseflåten.

Han mener lovforslaget vil få store konsekvenser for denne delen av næringen, med påfølgende konsekvenser for norsk næringsliv.

– I Bergen gikk man under koronaepidemien glipp av 500 millioner kroner da cruiseturistene uteble. Det er museer, selskaper innenfor guiding, busselskaper, beredskapsaktører og en rekke andre som er avhengig av inntektene fra internasjonale cruise. Disse vil få beina slått under seg om loven blir vedtatt, mener Sletner.

(Copyright)
Publisert 20. January 2023, kl. 05.34Oppdatert 20. January 2023, kl. 05.34