Må den tidligere styrelederen Tomislav Debeljak gjøre opp for seg og betale 136 millioner kroner? Eller har bankene all skyld for konkursen? Noe som gjør at Debeljak frifinnes.

I denne saken får du vite hvorfor det ikke blir en soleklar vinner i rettssaken. Og ikke minst: Hvorfor det kun er smuler til overs om boet vinner sin sak.

Her kan du lese alle Kystens Næringslivs saker om Kleven-konkursen:

I dag er det forsvaret til Debeljak som har sin sluttprosedyre, hvor de forteller at kroaten ikke skal betale 136 millioner til konkursboet.

Rettssaken etter konkursen hos Kleven verft har gått i Hordaland tingrett siden 8. november, og blir avsluttet i ettermiddag med forsvarets sluttprosedyre.

Etter siste ord er sagt i rettsal 2A i ettermiddag, er det bare å vente på dom i saken.

I beste fall kommer den etter 14 dager. Men det kan ta lengre tid.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Dette er Debeljak- saken:

Kroatiske Tomislav Debeljak og hans DIV Group kjøpte 80 år gamle Kleven verft i Ulsteinvik på Sunnmøre i mars 2020. Han ble møtt med blomster og flagg.

Men nesten før blomstene var visnet var det stille på verftet:

  • Verftet ble slått konkurs sommeren 2020. 441 ansatte mistet jobben.
  • Konkursboet representeres ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Debeljak saksøkes personlig for styreansvar etter konkursen.
  • Rettssaken går i Hordaland Tingrett, og avsluttes 16. november. Dette er en sivil tvistemålssak. Det betyr at Debeljak ikke kommer i fengsel om boet vinner fram i rettssaken.
  • Boet krever 136 millioner kroner som skal fordeles blant kreditorene. NAV er først i køen med et krav på 20 millioner kroner.
  • Kystens Næringsliv har tidligere skrevet at Debeljaks største verft i Split er under konkursbeskyttelse.
  • Dom i saken i Hordaland tingrett kommer tidligst i starten av desember i år.
Kilde: Kystens Næringsliv arkiv

– Dett er en rett og slett en absurd rettssak med en konkurs som burde vært unngått. Vi skjønner ikke hva hensikten til Debeljak var da han provoserte bankene med å si at han ikke ville betale lånet til dem. Heller ikke betale underleverandørene. Som styreleder og eier var jo dette helt … underlig. Jeg har ikke sett på maken til merkelige konkurser, sa boets advokat Jan Vablum fra Simonsen Vogt Wiig på rettens første dag.

Jan Vablum (t.v) fra Simonsen Vogt Wiig har ved flere anledninger kalt Kleven-konkursen for "absurd og unødvendig". Foto: Arvid Steen

Den kommentaren gjentok han flere ganger. Boet mener at de få setningene oppsummere saken, og samtidig forteller hvorfor Debeljak bør betale det han skylder.

Men hvem vinner? Hvem snakker sant?

Mye avhenger av hva dommeren mener om det berømte sommermøtet i Oslo 23. juni 2020. Dette møtet har begge parter i retten brukt mye tid på.

Starten på slutten for Kleven verft

Vi skal tilbake til juni sommeren 2020.

Bekymrede representanter fra Nordea, Sparebanken Midt-Norge, Giek, Innovasjon Norge med advokater, i tillegg til Debeljak med sine tre advokater og representanter fra eget styre var møtt fram.

I alt var det drøyt 20 mennesker på advokatene Selmers kontor. Alle samlet i møtet om framtiden til Kleven verft.

Møtet ble starten på slutten for Kleven verft. Det fikk ringvirkninger i store deler av Sunnmøre, i form av regninger som aldri ble betalt.

I rettens åtte avsatte dager har mesteparten av tiden handlet om hva som skjedde i dette møtet. Her har forklaringer spriket – alt etter som hvilken side av bordet man satt på.

Slik vinner Debeljak

Flere vitner har fortalt sin historie fra møtet. Debeljak mener han ble skjelt ut. Representanter fra bankene mente at de ble skjelt ut og latterliggjort.

Eks-styreleder Tomislav Debeljak mener han totalt uten forvarsel fikk beskjed om at bankene ikke stolte på hans betalingsevne. De skal ha brukt skjellsord mot ham. Overkjørt ham. Hamret knyttnever i bordet og trakk lånene til Kleven verft umiddelbart etter møtet i Oslo. Alt ifølge Debeljak.

«Jeg er en uskyldig nibarnsfar som blir framstilt som en skurk».

Tomislav Debeljak, eks-styreleder for Kleven verft

Samtidig hevdet han at han ikke forsto alt som ble sagt i møtet. «Min engelsk er ikke perfekt. Jeg kan ha blitt utsatt for kommunikasjonsproblemer», har han har framholdt i retten.

Debeljaks forsvar er at bankene har all skyld. De advarte ham ikke. De kjørte sitt eget løp for å redde seg selv. De brøt god bankskikk og bidro til konkursen.

Debeljak har ikke gjort noe galt, mener forsvaret. Tvert imot; han har tapt 100 millioner euro på Kleven verft – og angrer nok på at han i det hele tatt endte opp i Norge våren 2020.

Tidligere styreleder i Kleven verft, Tomislav Debeljak, saksøkes sammen med selskapet DIV Group. Foto: Kleven verft

Men Debeljak kan komme seg hjem uten å betale. Fordi forsvaret mener at bankene ikke gjorde alt riktig da de sa opp lånene.

Der ligger kjernen i hvordan Debeljak kan bli frifunnet. Om dommeren konkluderer med at bankene burde gitt Debeljak en sjanse til å forsvare seg. Gitt ham en grundigere advarsler før de stengte alle lån og alt samarbeid – da kan eks-styreformannen komme seg unna boets krav om 136 millioner.

Da kan også flomlyset bli snudd mot bankene. Skal de betale inn 136 millioner til boet?

Lite sannsynlig. Det kravet er foreldet, og dermed koker hele konkurssaken bort, og ingen får ett øre, får Kystens Næringsliv opplyst fra kilder.

Bortsett fra advokatene som i ni dager har jobbet i Hordaland tingrett. Og vinner Debeljak, kan i verste fall boet sitte igjen med en millionregning i saksomkostninger de må betale.

Develjak kan på sin side kan reise, litt lettet, tilbake til Kroatia. Men der venter kreditorer fra kroatiske myndigheter og store selskap.

I hjemlandet skylder han dobbelt så mye det han blir krevd for i Norge. Debeljak har ikke tjent noen kroner på konkursen i Norge.

Slik vinner «halve Sunnmøre»

Det er 200 kreditorer som venter på dom i denne rettssaken.

«Halve Sunnmøre» krysser fingrene når rettssaken blir ferdig i ettermiddag. Selv om Tomislav Debeljak taper rettssaken mot boet, er det små sjanser til at det blir en «julebonus» fra boet til små og store sunnmørsbedrifter som kroaten skylder penger.

Men slik kan boet vinne, ifølge sluttprosedyren til boets advokater:

Jeg har ikke sett på maken til merkelig konkurs.

Jan Vablum, boets advokat fra Simonsen Vogt Wiig

«Tomislav Debeljak bør dømmes til å betale erstatning fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til 136 millioner kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente.

Styreleders opptreden over tid har vært uforsvarlig og uaktsom, og i særdeleshet hans opptreden i møtet 23. juni 2020, som var så kritikkverdig og oppsiktsvekkende at bankene umiddelbart terminerte låneavtalene.

Styreleders opptreden i møtet 23. juni 2020 er alene nok til å konstatere erstatningsansvar, og var den utløsende årsak til den skaden Kleven har blitt påført ved at låneavtalene ble terminert», skriver boets advokater fra Simonsen Vogt Wiig i sin sluttprosedyre.

Blir vanskelig å få pengene

Selv om «halve Sunnmøre vinner», kan de bli sittende igjen som tapere uansett. Å få krevd inn pengene fra Tomislav Debeljak kan bli veldig vanskelig.

Kleven verft i 2020. Foto: Kleven verft

En del av redningen til boet er et norsk forsikringsselskap.

Debeljak er styreansvarsforsikret hos Tryg Forsikring. Boet mener at denne forsikringen skal gjelde. Trygs forsvarer mener at Debeljak har handlet forsettlig ved å provosere fram en konkurs, og at dermed ikke styreansvarsforsikringen gjelder.

Men om dommeren mener at Tryg må innfri sin forsikringsavtale og betale ut 30 millioner, står NAV først i køen med sitt krav på 20 millioner kroner. Så skal advokatene ha sitt, før lokalt næringsliv må kjempe om de resterende millionene.

I beste fall står det igjen 10 millioner til lokale bedrifter som skal fordeles.

Dermed får denne rettssaken ingen vinnere.

Uansett hvem som formelt vinner i Hordaland tingrett.

Boet etter Kleven verft ble kjøpt av Green Yard Group, som nå driver virksomhet under navnet Green Yard Kleven. Dette selskapet har ikke har noe med denne saken å gjøre.

Få med deg de viktigste nyhetene
Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.