Slår full alarm og samler næringen etter urovekkende mobbefunn

– Resultatene var dårlig over hele linjen og verre enn vi hadde fryktet. Dette kan vi ikke være bekjent av. Nå må hele næringen ta grep.

Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt Norsk Sjømannsforbund.
Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt Norsk Sjømannsforbund.Foto: Tri Nguyen Dinh, Maritim Logg

Det sier Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, til Kystens Næringsliv.

To ferske undersøkelser, én utført blant alle forbundets medlemmer og én i regi av Sjøfartsdirektoratet, avdekker det Grøthe mener er svært høye mobbetall blant norske sjøfolk.

I sjømannsforbundets undersøkelse, der 1130 personer har deltatt, sier så mye som 25 prosent at de har blitt mobbet eller trakassert verbalt eller muntlig.

Samler næringen til handling

– Vi kan ikke være bekjent av et slikt resultat. Vi er jo stolt av næringen vår. Det eneste som er positivt oppe i dette, er at representanter for både arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene nå har takket ja til å komme sammen for å lage en handlingsplan som skal gjøre arbeidsdagen bedre for våre medlemmer og alle andre som har sitt arbeidssted på sjøen, sier Grøthe.

Møtet finner sted fredag, og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil representere regjeringen.

Slik Grøthe ser det, har funnene i undersøkelsen både en menneskelig og en næringsmessig side. Rent menneskelig påpeker han at alle har krav både på ordnede arbeidsforhold og en arbeidsplass der det er trygt og godt å være.

For næringen som helhet ser han på funnene som alarmerende blant annet i forhold til rekruttering, som over tid har vært en utfordring i bransjen.

– Vi er avhengig av å rekruttere ungdom inn i næringen. Dagens ungdom vil ikke søke seg til en bransje der arbeidsforholdene er slik vi her får skissert, sier Grøthe.

Har opplevd episoder

Mats Mork er tillitsvalgt i offshorerederiet Havila Shipping og jobber selv på ett av rederiets fartøy. Som en generell kommentar til funnene i undersøkelsen sier Mork at mobbing og trakassering ikke er et ukjent fenomen for norske sjøfolk.

– Jeg vil ikke si at det er vanlig, men jeg har selv opplevd episoder og kjenner til at andre har gjort det samme. At folk opplever utenforskap til sjøs er nok dessverre en realitet på samme måte som mange andre steder i arbeidslivet.

Mork påpeker at det er en del spesielle forhold om bord på et fartøy som fører til at mobbing og trakassering gjerne oppleves sterkere her enn på andre arbeidsplasser.

– Til sjøs velger man vanligvis ikke hvem man jobber sammen med. Samtidig jobber og bor vi tett på hverandre. Vi kan heller ikke dra hjem fra kontoret klokken 16, men må være sammen til turnusen er over.

– Kan ikke peke på hverandre

Også Stian Grøthe er opptatt av de spesielle arbeidsforholdene til sjøs.

– De vanligste turnusene er fra to til fire-fem uker. Det er lang tid dersom man opplever å bli mobbet eller trakassert. Dette gjør det ekstra viktig med tiltak, sier han.

At sentrale deler av næringen på kort varsel har sagt ja til å bidra i arbeidet sjømannsforbundet har tatt initiativ til, tar han som et tegn på at alle parter har innsett alvoret i situasjonen.

– Det er flott å se at vi nå ikke går i skyttergravene og begynner å peke på hverandre i forhold til å fordele skyld og uskyld. Nå er det handling som gjelder, sier Grøthe.

Bekymret Hareide

I en fersk undersøkelse gjennomført av Safetec for Sjøfartsdirektoratet svarer 27 prosent av sjøansatte at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene.

Respondentene ble stilt en rekke spørsmål stilt knyttet til blant annet mobbing, trakassering, seksuell oppmerksomhet og upassende oppførsel. 8400 personer som jobber på fiskefartøy, passasjerskip og lasteskip svarte på undersøkelsen.

– Dette er svært alvorlige tall som en samlet maritim næring må ta tak i, uttalte sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding torsdag.

Kystrederiene reagerer

Arbeidsgiverorganisasjonen Kystrederiene er blant de som stiller på møtet fredag. Administrerende direktør Tor Arne Borge erkjenner at funnene i de to undersøkelsene representerer et problem.

– Vi vet at dette er en utfordring i flere bransjer, og vi skal ha nulltoleranse på dette området. Som en viktig del av den maritime næringen er det vår oppgave å sørge for en trygg arbeidshverdag for alle, inkludert våre mange lærlinger, sier Borge.

Kystrederiene ansatte i fjor Andrine Kleiven som ansvarlig for kompetanse og utdanning, med økt fokus på likestilling og forebygging av trakassering og mobbing blant medlemsrederiene.

Som et resultat av en forsterket oppmerksomhet rundt disse utfordringene, arrangerer også Nautilus Sjø, et selskap i Kystrederiene, kurs for å hjelpe medlemsrederier med å forebygge og håndtere trakassering.

– Vi mener at arbeidsgivere bør ha nulltoleranse for trakassering og oppfordrer alle virksomheter i den maritime næringen til å delta i dette viktige kurset, sier Borge.

MeeToo og fiskefartøy

De siste tre årene har det vært en rekke eksempler på at unge jenter i fiskerinæringen er blitt utsatt for hets, seksuell trakassering og dårlig behandling om bord i fiskebåter.

Stian Grøthe sier at deres undersøkelse avdekker en viss overvekt av hendelser på fiskefartøy, men at mobbing og trakassering synes å være et problem over hele fjøla.

– Bakgrunnen for at vi fikk utført undersøkelsen var et landsmøtevedtak fra i fjor høst etter at det dukket opp enkelthistorier blant annet fra fiskefartøy, i tillegg til generell oppmerksomhet rundt MeeToo. Landsmøtet ga oss i oppdrag å få fakta på bordet gjennom å la medlemmene uttale seg om temaet i en undersøkelse. Når fakta er kommet på bordet, kan vi ikke stikke hodet i sanden. Da må vi gripe fatt i utfordringene, sier Grøthe.

Han kjenner ikke til at det tidligere er gjort brede undersøkelser om mobbing og trakassering i næringen av den typen forbundet og Sjøfartsdirektoratet nå har fått utført.

Håper på bedre tider

Mats Mork påpeker at sjøfartsnæringen er en bransje i modernisering og sitter med et inntrykk av et forholdene er i ferd med å bedres noe.

Han opplever blant annet at det er tett dialog mellom rederier og tillitsvalgte, og at det blir vist vilje til å gripe fatt i problemer når disse oppstår.

– En utfordringen kan selvsagt være at ting foregår i det skjulte, og at det i en mannsdominert bransje kanskje ikke alltid er like lett å si fra. Det er vanskelig å løse utfordringer man ikke vet om. Jeg opplever at rederiene i økende grad er opptatt av å ta vare på folk for å sikre rekruttering og beholde sjøfolkene man allerede har, sier Mork.

Grøthe håper at dette er en riktig beskrivelse, men påpeker at det uansett må iverksettes tiltak basert på tallene som nå er kommet frem.

– Vi vil dessuten følge opp med nye undersøkelser frem i tid for å sikre at ting bedrer seg, sier han.

(Copyright)
Publisert 1. June 2023, kl. 03.30Oppdatert 24. January 2024, kl. 09.23