– Bedriftene er veldig flinke til å stille opp med praksisplasser til elevene, og det er gull verdt. Elevene våre får med seg mye verdifull lærdom ute i praksis, så vi er veldig glad for dette samarbeidet, sier Rikke Sivertsen Dahl.

Sivertsen Dahl er daglig leder ved Campus Blå i Brønnøy kommune i Nordland, og forteller i en fersk pressemelding at hun er spesielt glad for at andelen jenter er så høy som den er.

. Rikke Sivertsen Dahl ny daglig leder Campus Blå. Foto: Campus Blå

– Utdanning i akvakultur gir så mange forskjellige muligheter videre, og handler definitivt ikke bare om de tradisjonelle arbeidsoppgavene på merdkanten. Du lærer om biologi, økologi, dyrevelferd, HMS og mye annet spennende – og det gir mange jobbmuligheter.

Det er nemlig akvakultur som i dag preger skolen. Campus BLÅ er del av investerings- og utviklingsselskap Torghatten Aqua, og startet opp i 2018. Bak nyheten om store søkertall, og en skole som hittil ikke har opplevd frafall blant elevene, hersker det også en god porsjon frustrasjon.

Skår i gleden

– Vi ser at vi sitter uten et tilbud for å utdanne sjøfolk.

Ordene tilhører Eilif Trælnes, senterpartiordfører i Brønnøy kommune. Til Kystens næringsliv uttalte han frustrasjon over at det private skoleinitiativet for andre gang blir nektet å utvide tilbudet med en ren maritim VG2-linje på 10 skoleplasser. Det er kommunenes egen fylkeskommune som setter foten ned.

– Vi lever av havet. Næringene rundt trenger at lokal ungdom søker seg til, i stedet for at de søker seg bort. Det er derfor vi støtter skolen, sa Trælnes.

Skolen selv ønsker å være «et godt supplement til den offentlige skolen», slik de skriver i pressemeldingen.

Norsk Havbruksakademi på Toft Brygge. Foto: Campus Blå

– Det er et stort kompetansebehov lokalt, men også nasjonalt. Næringa trenger sjøfolk med kompetanse, og vi har bred støtte både fra lokalt næringsliv og lokale politikere. De ser verdien av at vi utdanner ungdom lokalt, og de vet hvor mye det betyr for næringslivet, sier Sivertsen Dahl. Nordland fylke har sagt nei til søknaden to ganger, og mener at et slikt tilbud vil svekke søkninga til den offentlige skolen, skriver Sivertsen Dahl.

Skolen tilbyr i dag VG1 naturbruk, VG2 akvakultur, VG2 fiske og fangst og VG3 studieforberedende naturbruk. 8 prosent av elevene kommer fra andre deler av landet, og i motsetning til fylkeskommunale skoler høster skolen søkere fra hele landet.

– Vi er et viktig nasjonalt tilbud, og forventer at denne andelen kommer til å øke, skriver daglig leder.