Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal sikter seg inn mot en lang grønnere forretningsdrift enn dagens. Han takker eierne i familiebedriften for muligheten til å investere i solceller med en effekt på 1640 kilowattimer.

Brunvoll ligger tett på flyhavnen i Molde. Foto: Brunvoll
Brunvoll
  • Brunvoll-konsernet er en maritim systemleverandør spesialisert på utvikling, egenproduksjon og service på framdrifts-, posisjonering og manøvreringssystem for avanserte sjøgående fartøy.
  • Brunvoll er et familieeid konsern som ble etablert i 1912, og som i dag har beliggenhet i Molde, Volda, Ålesund og i Telemark.
  • Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,2 milliarder i 2022 og har drøyt 500 medarbeidere.
  • Gjennom egne lokaliteter og agentnettverk er Brunvoll representert i 20 land verden over.

– Et ektefølt ønske om å bidra til en grønnere forretningsdrift, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i en pressemelding.

Lavere omsetning

Brunvoll opplevde en nedgang i omsetning på rundt 100 millioner kroner i fjor, etter lavere aktivitet på nysalg. Det hersker likevel optimisme og rom for grønn satsing i selskapet. Det planlegges nemlig for vekst.

– Til nå i 2023 har vi inngått flere større kontrakter, blant annet på fartøy til offshorevind, sier Vassdal til Kystens næringsliv.

Nesten alt energibehovet i Molde-selskapet går over strømnett eller via fjernvarme. Selv om karbonavtrykket er derfor er tålelig lavt, ønsker bedriften både å bedre kapasiteten i strømnettet, og samtidig redusere kostnader.

15 prosent av energien vil trolig bli solgt tilbake til strømnettet, om forbruksmønsteret til teknologibedriften står ved lag. Brunvolls eget forbruk tilsvarer i dag forbruket til nesten 300 eneboliger.

Det er Tønsberg-selskapet Bluetec som skal levere solcelleanleggene, i samarbeid med det lokale selskapet HTL elektro.

Det er solceller av denne typen som skal fylle fabrikktaket ved bedriften. Foto: Brunvoll
Slik vil produksjonslokalene ta seg ut i fugleperspektiv. Foto: Brunvoll