Statnett løfter på sløret om kraftplaner

Planene omfatter 100 til 150 milliarder i investeringer. Det kan være godt nytt for industrien langs kysten.

Mer nett raskere er budskapet i rapporten.
Mer nett raskere er budskapet i rapporten.Foto: Gunnar Blöndal, DN

Statnett har offentliggjort sin Systemutviklingsplan for 2023, som peker på viktigheten av å styrke og tilpasse strømnettet for å imøtekomme økt etterspørsel og omfattende ombygging av energisystemet.

Store summer

Planen inkluderer betydelige investeringer på 100–150 milliarder kroner de kommende ti årene for å muliggjøre en dobling av kraftforbruket innen 2050, samtidig som målet om nullutslipp oppnås. Investeringene de siste 10 år har vært i størrelsesorden 70 millioner kroner, heter det i en melding fra statsaktøren.

Hilde Tonne er konsernsjef i Statnett.Foto: Eivind Senneseth/Bergen næringsråd

Statnett planlegger for høy forbruksvekst, «fordi det er enklere å skalere planene ned enn opp».

– Hovedårsaken til økningen er at vi skal bygge mer nett raskere og vi øker våre investeringer i digitalisering og innovasjon for å håndtere det nye energisystemet, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Planen skal også ta hensyn til utfordringene knyttet til økende kostnader og behovet for helhetlig planlegging i energisektoren, inkludert havvindutvikling. Temarapporten «Utvikling av nett til havs» vil bli publisert i løpet av november for å gi ytterligere innsikt i dette feltet som omfatter 15 gigawatt kapasitet.

Ny teknologi

Det er derfor startet planlegging av nettløsninger for det utlyste feltet Utsira Nord og området Sørvest F som skal lyses ut i 2025.

– Vi er også opptatt av å utnytte det eksisterende kraftnettet best mulig, og satser betydelige midler på innovasjon og ny teknologi, forklarer Tonne.

Industri og forbrukere generelt må i større grad tilpasse seg tilgjengelig produksjon og nettkapasitet. Fleksibilitet blir enda mer sentralt – og tilknytning på vilkår blir en forutsetning for å sikre balansering av kraftsystemet. Mer væravhengig kraftproduksjon gjør at markedet vil gi større og hyppigere prisvariasjon. Dette vil øke lønnsomheten ved å tilby fleksibilitet i kraft- og balansemarkedene.

– Hvor stor industriveksten blir og hvor raskt elektrifiseringen går fremover avhenger av tilgang på kraft og tilgang på nett, sier Tonne.

(Copyright)
Publisert 1. November 2023, kl. 07.30Oppdatert 1. November 2023, kl. 08.27