Stig Remøy trekker nok en gang Westcon for retten i milliardstrid

Tingretten har tidligere avvist Remøy og rederiet Rimfrost sitt ønske om å sikre påståtte krav mot Westcon. Nå prøver de igjen.

Reder Stig Remøy.
Reder Stig Remøy.Foto: Mikaela Berg

4. og 5. oktober møtes partene i Gulating lagmannsrett. Rimfrost har nemlig anket avgjørelsen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett, der retten avviste en såkalt midlertidig forføyning.

Rimfrost ønsket midlertidig sikring av krav de mener å ha rett på fra Westcon i forbindelse med tvisten om nybygget. Tingretten vendte tommelen ned for kravet, og Westcon ble tilkjent fulle saksomkostninger.

Strid på to fronter

Bakgrunnen for rettstvisten mellom Rimfrost og Westcon er finansieringen og byggingen av en ny krilltråler kostnadsregnet til over én milliard kroner.

Skroget til nybygget ble sjøsatt ved Tersan-verftet i Tyrkia i november for snart to år siden, og tråleren skulle for lengst har vært tatt i bruk etter utrustning hos Westcon i Norge.

Samtidig pågår det en rettslig tvist mellom Westcon og Sparebanken Vest, etter at sistnevnte nekter å betale ut en garanti på rundt 150 millioner kroner i forbindelse med byggekrangelen.

Håpet på løsning

Advokat og partner Lars Inge Ørstavik i Simonsen Vogt Wiig AS representerer Westcon i lagmannsrettssaken. Han opplyser til Kystens Næringsliv at hans klient ikke ønsker å kommentere saken.

Daglig leder Jarle Christian Sørhaug i Westcon Group var overrasket da Kystens Næringsliv kunne fortelle ham at Rimfrost hadde kansellert kontrakten.

– Det har hele veien vært dialog med Rimfrost om saken, og vi håper å komme til en løsning, sa Sørhaug i august.

Rimfrost sitt krav om midlertidig forføyning handler om å sikre pengene de mener å ha til gode fra Westcon inntil man får en endelig rettslig avgjørelse i byggestriden.

– Håndteres etter kontrakt

Reder Stig Remøy avviste høflig Kystens Næringslivs henvendelse om kommentar til uenigheten med Westcon.

Det er advokat Ole-Reinhart Notø som skal representere Rimfrost i Gulating lagmannsrett. Notø har ikke besvart Kystens Næringslivs henvendelser om kommentar til saken.

I årsmeldingen til Rimfrost beskrives konflikten slik:

– Selskapet har en tvist med et norsk byggeverft vedrørende ferdigstillelsen av nybygget i Norge. Kontrakten med skipsverftet er kansellert og kanselleringsoppgjør vil gjennomføres i henhold til kontraktens tvistemekanismer.

Westcon er optimist

I den siste årsmeldingen til Westcon Group omtales byggestriden som eget tema under «finansiell risiko».

– Konsernets eksponering i tvisten er knyttet til risikoen for at datterselskapet Westcon 39 AS ikke fullt ut får betalt sine udekkede krav. Både Westcon 39 AS og selskapets juridiske rådgivere er av den oppfatning at de omtvistede krav er rettmessige og at det foreligger tilfredsstillende sikkerhet for utestående krav i form av garantier og tilbakeholdsrett, heter det i årsmeldingen.

Garantisaken med Sparebanken Vest har imidlertid fortsatt ikke løst seg.

(Copyright)
Publisert 21. September 2023, kl. 03.37Oppdatert 21. September 2023, kl. 03.37