Frem mot 2040 skal Japan bygge havvind som skal levere mellom 35 og 56 gigawatt med energi. Fra 2025 vil flytende havvind avløse den innledende fasen med bunnfaste installasjoner.

– Dette åpner muligheter for eksport norsk teknologi til Japan, som selv ikke har noen sterk offshore olje og gassindustri. Japan var tidlig ute med demonstrasjonsprosjekter, men har nå havnet litt etter. For å kunne gjennomføre satsingen søker de japanske selskapene etter erfarne partnere, spesielt fra Europa, sier Svein Grandum i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Grandum leder Innovasjon Norges kontor i Tokyo.

Tidlig inn

– Jo tidligere du kommer inn på markedet, jo mer innflytelse vil du ha i det etterfølgende markedet. Men skal vi fremme norske interesser i Japan gjelder det å være aktiv på bakken med et langsiktig engasjement, fortsetter Svein Grandum.

Selskaper fra en rekke land har nå rettet øynene mot den japanske havvind-utbyggingen. De norske bedriftene konkurrerer med bedrifter fra blant andre Nederland, Danmark, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania. I likhet med den norske satsingen, skjer også satsingen til de andre med solid nasjonal støtte.

– Den flytende delen av havvindutbyggingen i Japan regner vi med vil kommer fra 2025. Det vil gi muligheter for både utviklere og leverandørselskap. En hovedoppgave for HPO-satsingen blir derfor fremover å bygge en norsk merkevare og synliggjøre de norske aktørene som erfarne, kompetente og konkurransedyktige partnere, sier Marianne Støren Berg i pressemeldingen.

Hun er teknologi- og forskningsutsending ved Innovasjon Norges Tokyo-kontor.

12 selskap

Berg peker på at langsiktige forsknings- og utviklingsrelasjoner som kan være viktig i dette markedet og at flere norske fagmiljøer har etablerte samarbeid i Japan. 12 norske selskaper og 3 klynger har så langt meldt sin interesse for å delta i den norske havvind-satsingen i Japan. Fortrinnet til de norske selskapene er primært knyttet til markedet for flytende installasjoner, særlig på dypt vann.

Bedriftene vil også få relevant bistand og oppfølging fra ambassadene, Eksportfinansiering Norge (Eksfin), Norwep, handelskamre, relevante klynger og andre partnere etter behov.

– Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. Det samlende målet er å hjelpe norske bedrifter med å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter, sier Eli Wærum Rognerud i Innovasjon Norge.