Wallenius Wilhelmsen har gjennom sitt 80 prosents eide datterselskap Eukor tatt imot skipet Morning Camilla etter erklæringen av en kjøpsopsjon som er nedfelt i den langsiktige leieavtalen.

Kjøpesummen er 30 millioner dollar, eller rundt 315 millioner norske kroner.

Dette kommer i tillegg til at Eukor utøvde sin opsjon og overtok Morning Cecilie.

Samlet sett er den overskytende markedsverdien av de to skipene rundt 100 millioner dollar. I tråd med tidligere transaksjoner vil ingen økonomiske gevinster bokføres i forbindelse med kjøpene, og effekten på resultat- og tapskontoene forventes å være ubetydelig. Kjøpene ble finansiert med tilgjengelige kontanter, meldes det i en pressemelding.