Harry Bøe går inn som konsernsjef i Moen-gruppen etter Are Brekk, som går over i en nyopprettet stilling som administrasjonssjef, skriver selskapet i en pressemelding.

Moen-gruppen bygger på 100 års verftserfaring, og har base med tørrdokk og slipphall på Namdalskysten.

Full entusiasme

Etter at Harry Bøe gikk av som administrerende direktør i det børsnoterte havbrukskonsernet NTS ASA, har han vært direktør forretningsutvikling i Frøy Kapital AS. Bøe fortsetter i stillingen i det trønderske investeringsselskapet, og vil derfor kombinere rollene i de to selskapene.

– Jeg går på jobben med entusiasme og et klart mål om å forsterke konsernets allerede positive industrisatsinger. Det er fullt mulig og realistisk når vi nå tilfører konsernledelsen mer kapasitet og i enda større grad kan dedikere kompetanseressursene enda mer målrettet, uttaler Bøe i pressemeldingen.

Han legger til at vekstambisjonene også er godt forankret hos eierne, som i august tilførte konsernet 115 millioner kroner i ny egenkapital. Etter emisjonen er Skipsinvest AS og Rodo Invest AS fortsatt de to største eierne i Moen-gruppen.

Frøy Kapital har eierinteresser i Moen-gruppen gjennom Skipsinvest AS. Roger Granheim, administrerende direktør i Frøy Kapital AS, er valgt inn som ny nestleder i styret i Moen-gruppen.

Flere endringer

Lars Mælen går over til ren stilling som økonomisjef i industrikonsernet, går det frem av pressemeldingen. Mælen har også hatt stillingen som administrerende direktør i Moen Ship Management, en stilling som Oddleif Wigdahl overtok ved årsskiftet.

– Med Are Brekk og Lars Mælen i nye roller, styrker vi nå konsernets strategiske og operative kapasitet. Vi gjør dette fordi vi står foran store, tunge industrielle satsinger med blant annet etablering av nytt verft i Nord-Troms og oppbygging av grønne industriløsninger for gjenvinning av enda flere typer plast. Samtidig skal vår landsledende utleievirksomhet av miljøfartøyer og utstyr vokse videre, uttaler Hermod Fledsberg, styreleder i Moen-gruppen, i pressemeldingen.