Tilbyr kvinner til sjøs noe helt nytt

Grieg Maritime Group gjør et gigantløft for morspermisjonen til sjøfolk. Tiltaket de gjør er svært uvanlig i internasjonal shipping.

Dekk kadett Ein Dacumos hos Grieg Maritime Group.
Dekk kadett Ein Dacumos hos Grieg Maritime Group.Foto: Grieg Maritime Group

Det er trolig få – om ingen – internasjonale rederier som tar kvinnelige seilende så alvorlig som bergensrederiet nå gjør.

– Vi har ikke gått ut og sjekket grundig. Vi vet at noen har gått ut over tariffavtalen på noen områder, men dette er svært uvanlig i internasjonal shipping, sier direktør for maritime støttefunksjoner hos Grieg Maritime Group, Eli Vassenden, til Kystens Næringsliv.

Ordningen gjelder for alle kvinner i selskapet. Uansett nasjonalitet og hjemland.

Blant annet vil en vordende mor vil bli sendt hjem senest i uke 26 av hensyn til mor og barns helse og sikkerhet. (Et svangerskap varer i 37–42 uker om noen lurte).

I tillegg vil de fra uke 26 av få betalt resten av kontrakten sin, eller 100 dager grunnlønn, avhengig av hva som er best for henne. (Fra uke 26 til termin er det 98 dager).

For deres del betyr de at de får en langt bedre morspermisjonsstøtte enn de får i sitt hjemland.

Ønsker flere kvinner velkommen

Grieg Maritime Group har 31 Open Hatch multipurpose vessel i drift over hele verden.

Kun 3,6 prosent av alle seilende i rederiet er kvinner. I alt er det 1000 ansatte i rederiet.

Blant offiserer er nesten ni prosent kvinner av samlet arbeidsstyrke. Kvinner er en minoritet i et mannsdominert yrke.

Men det snur. Sakte, men sikkert.

Les også: Styrmann Malin ser at det blir flere kvinnelige kolleger på bruen:

Grieg Maritime Group jobber kontinuerlig for å få en mer balansert kjønnsfordeling på sine skip, forteller de.

Morspermisjonsordningen er et av mange virkemidler.

Jakter de beste talentene uansett kjønn

– Vi ønsker å ha en større andel kvinner på våre skip. Det gir oss en større gruppe av talenter å velge av når vi ansetter. Men balansen mellom jobb og livet ellers er like viktig for sjøfolk som for landarbeidere. Og skal vi klare å beholde de kvinnelige talentene, må det være mulig for dem å både ha en karriere og stifte familie.

– Hvordan har responsen vært?

– Tilbakemeldingene tyder på at vi blir mer attraktive som arbeidsgiver. Våre mannlige ansatte er også positive, men etterspør naturlig nok tiltak for nybakte fedre. Dette er noe vi allerede er i gang med å se på, sier Vassenden.

Unikt i internasjonal maritim bransje

Morsordningen vår består av flere grep som går utover det som ligger i tariffavtalen mellom Norges Rederiforbund og Associated Marine Officers and Seamen’s Union of the Philippines (AMOSUP).

Samlet blir tiltakene slik:

  • En vordende mor vil bli sendt hjem senest i uke 26 av hensyn til mor og barns helse og sikkerhet. (Et svangerskap varer i 37–42 uker om noen lurte).
  • Fra uke 26 av vil hun få betalt resten av kontrakten sin, eller 100 dager grunnlønn, avhengig av hva som er best for henne. (Fra uke 26 til termin er det 98 dager).
  • Fra fødsel vil hun få 120 dager grunnlønn. Alenemødre får 15 dager ekstra.
  • Mor beholder sitt medlemskap i helseforsikringen vår, og barnet innrulleres i den.
  • Frem til barnet er fire år, vil mor kunne be om kortere kontrakter, slik at periodene borte fra barnet blir kortere.
  • Våre seilende er ansatt på kontrakt, men selv om rederiets seilende skulle komme i den situasjon at hun ikke har kontrakt når hun ikke lenger kan reise ut på grunn av graviditet, vil hun fremdeles få en morspermisjon i 90 dager.
(Copyright)
Publisert 11. March 2024, kl. 04.00Oppdatert 11. March 2024, kl. 04.00