Flåteavtaler med både Misje og Wilson er bare én del av suksesshistorien til Fosnavåg-selskapet, som nå kan slå i bordet med enda to ordrer fra Bergen.

Han må imidlertid telle litt, Børge Gjelseth, når Kystens Næringsliv spør om hvor mange leveranser Norwegian Greentech har gjort til bergensrederiet Misje.

– Dette er nummer sju og åtte i serien av nybygg, i tillegg kommer retrofit, sier kommersiell direktør i selskapet.

Energieffektiv

Når Gjelseth har kommet mildt ut av telling, er det nemlig med et knippe svært lovende år for Norwegian Greentech bak seg.

Norwegian Greentech har utviklet en kompakt, kombinert rensemetode for vann med både UV-lys og filtre, i tillegg til et kontrollsystem med mulighet for fjerntilgang. Den energieffektive rensemetoden er hjertet i forretningsdriften, og sikrer innpass med vannrensing i havbruk og ikke minst ballastrensing i ulike flåtegrupper.

Hoveddriveren for selskapet er bulk, offshore, cruise, samt mindre tonnasje som mega-yachter, Kystvakten-skip og Kystverkets fartøy.

Norwegian Greentech sin NGT-BWMS-løsning for ballastrensing. Foto: NGT

Frist: 8. september

Nye, internasjonale krav om rensing av ballastvann kom allerede i 2017, med en mangeårig innfasingsplan. I dag er fristen skjøvet til 8. september 2024, og gir et merkbart sug i markedet for retrofit.

Selskapet opplevde i årene mellom 2018 og 2021 en omsetningsvekst på imponerende 950 prosent. Hvert anlegg bærer med seg en kostnad på rundt en million kroner.

– Ja, mer enn det. Installasjon og hva løsningen omfatter trekker gjerne opp.

Det gir god tro på framtiden, selv om der er stort press på leveringstidene.

– Vi ser at det er en del dispensasjoner og utsettelser for retrofit, så vi har stor tro på at behovet vedvarer.

Godt i gang i Misje-flåten

Fosnavåg-selskapet er allerede godt i gang med oppdraget for Misje rederi. Nylig kunne selskapet kunngjøre to nye kontrakter i Roald Misjes milliardinvestering på 10 bulkfartøy med benevnelsen for «Eco-friendly Bulk Carriers».

Familierederiet Misje har døpt det andre fartøyet i en serie klimavennlige bulkskip bygget på Sri Lanka. Foto: Ketil Svendsen

De to på flere måter grønne bulkskipene på 5000 dødvekttonn bygges ved Colombo Dockyard på Sri Lanka, og verftet skal altså i gang med bygg nummer sju og åtte i serien på ti.

I tillegg kommer rederiets opsjon på ytterligere to fartøy.

Fartøyene har hybrid energilagringssystem, ladeanlegg, og kombinerer konvensjonelle og miljøvennlige teknologier for redusert miljøpåvirkning gjennom elektrifisering.

– Et veldig godt samarbeid, sier Gjelseth, som forteller at samarbeidet begynte tidlig med retrofit av den eksisterende tonnasjen.

– Misje var tydelig på å få den løsningen vår i hele flåten, også nybygg.

Noen automatikk er det likevel ikke.

– Man blir jo målt på hva man leverer hele tiden. Det er slik det er. Samtidig er det fordeler med å ha ens løsning på hele flåten.

100 Wilson-fartøy

2022 ble ikke dårligere enn 2021, og selskapet evnet å doble resultatet fra året før. Det ga et årsresultat på 18,2 millioner kroner.

Mye av omsetningen skyldes en flåteavtale med bergensrederiet Wilson, som i februar i år ga innpass på seks av rederiets 14 planlagte nybygg. Da hadde selskapet allerede levert ballastrensing til mer enn 100 av Wilsons fartøy.

Så langt har selskapet levert mer enn 750 anlegg på verdensbasis.

Norwegian Greentech leverer løsninger for rensing av ballastvann og vannrensesystemer for ulike næringer. Foto: Norwegian Greentech

– Vi har et utrolig godt fotfeste på cargo nå. Ikke bare Wilson og Misje, men også nedover kysten i Norge. Og i utlandet, der vi er i ferd med å bli større. Vi er egentlig over alt.

Norwegian Greentech springer opprinnelig ut av MMC, som Gjelseth forteller tidlig så mulighet i ballast.

Stort marked

– De hadde rensesystem for prosessvann på brønnbåt, og så at det lå et stort marked i rensing av ballastvann.

Det som opprinnelig var MMC Green Technology ble kjøpt opp av Hav Group da de kjøpte MMC. Havyard MMC ble fusjonert med First Process, og Hav Group-konsernet valgte å beholde selskapet da de senere solgte ut MMC.

– Men med nytt navn, Norwegian Greentech. Vi er fremdeles hoffleverandør til MMC First Process og store mot brønnbåt, forsikrer han.

Et nytt segment har siden den tid meldt seg.

– Det er litt artig, for nå satser vi veldig inn mot landbasert oppdrett. Vår lidenskap er rent vann, og det gjelder både på vann og på land.