Tormod Bo Fossmark er eneste norske reder som hjelper russerne. Skipene har vært 32 ganger i Murmansk.

Mens alle norske rederier stoppet fiskerisamarbeidet med Russland etter krigsutbruddet i mars 2022, fortsatte bergensrederen Tormod Bo Fossmark i Silver Sea.

Hovedaksjonær og gründer Tormod Fossmark i fraktmeglerfirmaet Silver Sea i Bergen. Han er eneste reder som fortsatt hjelper russerne med å transportere fisk.
Hovedaksjonær og gründer Tormod Fossmark i fraktmeglerfirmaet Silver Sea i Bergen. Han er eneste reder som fortsatt hjelper russerne med å transportere fisk.Foto: Erlend Haukeland

Rederiets fartøy har foretatt 32 seilinger mellom Murmansk og Nederland med fisk.

– Vi har registeret alle seilaser etter krigens utbrudd i 2022. Så langt etter 17. mai 2024 ser det ut som en økning i antall seilaser etter at Nederland stengte havnene for russisk flaggede fartøy, opplyser Anette Aase, informasjonsdirektør ved Fiskeridirektoratet.

Alle trakk seg ut

Fiskeribladet har fått tilgang på en fullstendig liste over alle norske skip som har seilt mellom Murmansk og de to nederlandske havnene Velsen og Eemshaven.

Det er i disse havnene mesteparten av den russiske fisken landes i Europa. Før krigsutbruddet 24. februar 2022 opererte Silver-selskapene til Fossmark sammen med Eimskip og Green Shipping-ruten.

Fra mars 2022 er det kun Fossmark sine skip som har jobbet for Russland. I krigsåret 2022 økte selskapet samtidig sin omsetning med over 300 millioner kroner til 880 millioner kroner. Selskapet doblet også resultatet sitt til 127 millioner kroner.

– Vi frakter fisk som er lovlig vare og ikke er omfattet av sanksjoner. Dersom Norge og EU ønsker å stoppe eksport av russisk fisk, så vil vi selvfølgelig forholde oss til det, sier Fossmark til Fiskeribladet.

Syv fartøy

Fiskeribladet har informasjon om at syv fartøy fra bergensrederiet Silver Sea har transport fisk fra Murmansk til Nederland.

Følgende Fossmark-båter som har jobbet for russerne; «Silver Crystal», «Silver Bird», «Silver Storm», «Silver Bergen», Silver Breeze», Silver Copenhagen» og «Silver Dania». Seilasene har gått til/fra Murmansk og til Eemshaven eller Velsen i Nederland.

– Vi har ikke sagt at andre norske rederier transporterer fisk fra Murmansk. Russisk fisk blir også transportert fra Russland i containere eller med andre frysebåter. Russiske fiskebåter lander også fisk i Norge. Den blir da transportert herfra med norske rederier, sier Fossmark.

Rederiet Green Shipping har til sammenligning sluttet med slik aktivitet, og adm. direktør Eivind Eidesvik forklarer overfor Fiskeribladet at bortfallet av samarbeid med russerne har markedsmessige årsaker.

– Vi har samme tilnærming til dette som Silver Sea for våre fryseskip. Vi forholder oss til sanksjonsreglene som til enhver tid gjelder. Selvsanksjonering driver vi ikke med da vi mener at de relevante myndigheter vet best hva som skal sanksjoneres og hva som ikke skal sanksjoneres, sier han til Fiskeribladet.

Ukraina reagerer

Charge d'Affaires ved den ukrainske ambassaden i Oslo, Ihor Holovchenko, reagerer på hvordan det norske rederiet opererer.

– Vi ønsker at alt samarbeid med Russland, både økonomisk og handelsmessige avsluttes, slik at det ikke hjelper Kreml til å finansiere angrepskrigen mot vårt land, uttaler Ihor Holovchenko og legger til:

– Jo raskere og mer omfattende Russland blir isolert økonomisk, jo mindre mulighet vil det ha til å fortsette krigen, og jo raskere vil fred og sikkerhet komme tilbake til Ukraina, Europa og Norge.

Benedikte Næss, kommunikasjonsrådgiver i Norges Rederiforbund, opplyser til Fiskeribladet at organisasjonen har siden Russlands angrep Ukraina vært tydelig på at de støtter strenge sanksjoner mot Russland og at legger til grunn at sanksjonsregelverket følges av deres medlemmer.

– Per i dag er det imidlertid ikke all frakt av varer ut av Russland som er sanksjonert. Balansen mellom å tillate noe handel, samtidig som man ønsker å strupe russisk økonomi mest mulig, er en avveining internasjonale myndigheter har tatt i utvikling av sanksjonsregelverket, påpekes det fra forbundet.

Fossmark legger til: – Vi tar avstand fra den angrepskrigen som Russland har mot Ukraina, sier han.

Venstre i opprør

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, er svært overrasket over nyheten om bergensrederiet Silver Sea, og mener rederiet må ta samfunnsansvar og avslutte samarbeidet med russerne umiddelbart.

– Dette handler om vår og Europas sikkerhet. Jeg ber rederiet stoppe med denne virksomheten umiddelbart, sier Bjørlo som samtidig påpeker at det er er bra at flere andre selskaper har sluttet med å transportere fisk for russerne.

– Det fortjener de ros for, sier han og legger til:

– Dette er noe den norske regjeringen må ta ansvar for og gjøre noe med. Jeg vil ta denne saken opp med regjeringen fortest mulig, sier han.

Stengte havnene

Midt i mai bestemte Nederland seg også for å stenge grensene for russiske transportskip. Frem til da måtte russerne søke om dispensasjon for hvert enkelt skip. Siden fisk var unntatt sanksjoner, fikk russerne levere fisk til Nederland. Men i mai ble det imidlertid slutt på dette også.

Igjen var det Fossmark som kom russerne til unnsetning. Dette bekreftet også bergensrederen overfor Fiskeribladet tidligere i uken.

– Vi har ikke registrert andre omlastinger fra russisk flaggede fartøy til norsk flaggede fartøy i Barentshavet eller Fiskevernsonen ved Svalbard, sier Aase til Fiskeribladet.

– Norske myndigheter har ikke innført noen restriksjoner på handel med russisk fisk, så vi forholder oss til de gjeldende reglene, sier Tormod Bo Fossmark, daglig leder i rederiet Silver Sea As.

Mye av denne fisken går til europeisk bearbeidingsindustri, og er dermed med på å sikre jobb til de rundt 120.000 ansatte i europeisk fiskeindustri.

Den norske fisken sysselsetter rundt 20.000 årsverk, mens de resterende 100.000 blir sysselsatt av russisk, islandsk og EUS egen fisk.

Høy aktivitet

Torsdag den 20. juni var Fossmark sine skip «Silver Dania» på vei inn til Velsen, «Silver Copenhagen» i Eemshaven og «Silver Breeze» er i Murmansk.

Alle skipene jobbet for russerne. Samtidig har flere av skipene russere om bord, til tross for at Nederland har stengt russiske fartøy og mannskaper ute.

– Vi har ikke informasjon om kvantum, arter eller annen last disse fartøyene har transportert. For enkelte seilaser er disse fartøyene også innom norske havner på vei mot Nederland eller på retur til Murmansk, uttaler Aase videre.

Fiskeribladet får opplyst fra Frank Verhoef, talsperson for Nederlands Departement for infrastruktur og vann at det er Norge som må ta stilling til hvilket mannskap rederiene kan bruke.

– Vi er klar over at det brukes norske skip til import av russisk fisk. Det er ingen sanksjoner for ruten og nasjonaliteten til personellet på skipene. Det handler om flagget skipet bruker. Russisk flaggede skip vil ikke få fritak for å gå til nederlandske havner. Norge har regler for personell på skip. Nederland antar at Norge gjør dette nøye med kvalitative krav, sier han.

(Copyright)
Publisert 22. June 2024, kl. 15.04Oppdatert 22. June 2024, kl. 15.04