Saken er oppdatert 18. juli 2023.

– Vi er ydmyke og glade for å bli tildelt nok et oppdrag fra en kunde vi har hatt lenge og som også er en ledende operatør av SOV-er, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør hos HAV Design om oppdraget fra den returnerende, danske kunden.

Gisle Vinjevoll Thrane Hav Design. Foto: Hav Design

Bygges ved Cemre

SOV-fartøyet de skal designe for det danske offshorerederiet Esvagt, er det andre servicefartøyet som er bestilt derfra som skal opereres av Ørsted. Fartøyet av typen HAV 833 skal stå ferdig i 2026. Det første fartøyet ble annonsert i 2022, og blir verdens første metanol-drevne SOV.

Ole Kristian Jakobsen, visekonsernsjef i Esvagt, er opptatt av å støtte dekarbonsering, både for eget selskap, og for kundenes leverandørkjede. Det er grunnen til "at vi velger HAV 833 SOV-designet, som vi kjenner godt og stoler på når det gjelder både operative og miljømessige gevinster", sier han i en fersk pressemelding.

Skipet skal i følge pressemeldingen utstyres med metanol-elektrisk fremdriftssystem, med en romslig batteripakke. SOV-en er 93 meter lang og 19,6 meter bred, og vil ha et mannskap på opptil 124. Oppdraget omfatter også fremdriftssystem, motorer, propeller og posisjoneringssystem, og byggverkft blir Cemre Shipyard i Tyrkia.

Høy standard

– Esvagt setter ekstremt høye standarder for prosjektgjennomføring, sikkerhet, miljøegenskaper og kostnadseffektivitet i driften, sier Larsen i en pressemelding fra selskapet.

Hybridfartøyet, som vil ha landingsplass for helikopter og soveplass til 124, får en lengde på 93 meter, dypgang på 6,5 meter og en hastighet på 14 knop.

Om bord vil en dual fuel-motor gi mulighet for bruk av fornybar e-metanol. Det skal igjen sikre et årlig karbonkutt på 4500 tonn.

Det er dansk-amerikanske Crest som har kjøpt seg norsk og design og teknologi i en ny SOV som skal stå klar i 2026. Foto: Esvagt

Inn i det amerikanske markedet

I februar slapp samarbeidspartnerne nyhet om at Hav Group skulle utvikle havvindfartøy for det amerikanske markedet, gjennom Esvagts samarbeidsselskap Crest. Designerne ble derved det første europeiske selskapet som fikk kontrakt inn i det ekspansive amerikanske SOV-markedet.

Hav Group sin historie med Esvagt er nå inne i det trettende oppdraget med SOV-design. Den gang sa Esvagts visekonsernsjef Kristian Ole Jakobsen dette:

– Dette er den tolvte SOV-en som ESVAGT utvikler sammen med Hav Design. Vi er godt kjent med utfordringen med å frakte personell trygt fra fartøyene til havvindturbinene, og det lange samarbeidet vårt med Hav Design er del av dette kompetansegrunnlaget.

Det siste oppdraget skal imidlertid gå på oppdrag fra Ørsteds UK East Coast Hub, i en tiårskontrakt.