Maritime Robotics og Akva Group Helgeland Plast vil bli enda mer synlige ute i verden med ubemannede sjødroner.

I forrige uke satte de to norske selskapene seg ned for å legge en større strategi for videre satsing og samarbeid. Strategien går i korte trekk ut på at de drar nytte av hverandres markeder.

Vokser sammen

– Vi blir større sammen. Når Maritime Robotics vokser, vil vi produsere flere båter, og båttyper for dem. De kan gjennom oss også nå inn i markeder hvor vi leverer båter fra før. Vi har kontorer i elleve land over hele verden, og vi har levert båter i alle verdensdeler siden 1987, sier kommersiell leder hos Tommy Kristiansen hos Akvagroup, som eier Helgeland Plast.

Maritime Robotics og Helgeland Plast har i flere år samarbeidet om å produsere ubemannede sjødroner, såkalte USVer.

I dag har de to selskapene en eksportandel på mellom 80 og 90 prosent, og kundene er alt fra seismikkselskap og kart- og oppmålingsselskap til forskningsinstitusjoner.

– Vi har lagt en plan for hvordan vi sammen skal vokse sammen, langt ut fra våre hovedkontorer i Trondheim og på Helgeland, sier finans- og operasjonsdirektør Børge Sørlie hos Maritime Robotics til Kystens Næringsliv.

Daglig leder hos Helgeland Plast, Freddy Braseth, sier seg enig.

Maritime Robotics og Helgeland Plast har i flere år samarbeidet om å produsere ubemannede sjødroner, såkalte USVer.

Dronene kan styres fra en mobil eller PC, fra land eller fra et kontrollrom på et fartøy. Størrelsen på en sjødrone varierer fra en som passer i en stor bag, til droner som er like store som små fritidsbåter.

Har en plan

Nå merker de to samarbeidspartnerne at det er på tide for å skru opp satsingen for små og større sjødroner.

– Markedet har respondert veldig godt på våre produkter, og vi dekker et behov mange ikke, til nå, hadde en god løsning på. Nå leverer vi droner til mange typer næringer, over hele verden. Fra overvåkingsdroner til bunnkartleggingsdroner, og disse leverer vi til alt, fra små bedrifter, til store internasjonal selskaper, sier finansdirektør Børge Sørlie.

Braseth legger entusiastisk til:

– Sjødronene (USV-ene) kan brukes til alt fra transport til å være forskningsskip i miniatyr. Dronene kan brukes til alt fra transport til å være forskningsskip i miniatyr. Våre USV-er kan utstyres med avanserte sensorer som måler alt fra havstrømmer til saltinnhold, sier Sørlie.

Fra båter til droner

Helgeland Plast har tidligere levert kun skroget, mens Maritime Robotics har ferdigstilt fartøyene og installert sin innmat og teknologi.

Freddy Braseth fra Helgeland Plast. Foto: Helgeland Plast

– Vi har laget båtskrog i mange år. På mange måter er det samme teknologien, men dronene er enda mer robuste. Det skal mye til for at de ødelegges av røff sjø, sier Braseth.

Braseth og Sørlie ser uante muligheter for hvilke oppgaver sjødronen kan løse.

– Kan overføres til større ferjer

Med små donerer det enkelt og mer risikofritt. Ingen mennesker risikerer å bli skadet.

Men en større versjon av den samme teknologien kan enkelt og trygt brukes på ferjer, forteller Sørlie.

– Det blir selvsagt større skala, men teknologien er den samme. Fungerer den på en større sjødrone, vil den fungerer på en selvkjørende ferje. Klart vi ser på dette markedet også. Det er en helt naturlig satsing, sier Sørlie hos Maritime Robotics.

I vinter tester Aker BioMarine ut hvordan sjødronene kan brukes til fangst av krill i Antarktis. Ved sende sjødronen ut foran skipet, er det mulig å spare betydelige mengder drivstoff og gjøre fisket mer effektivt.

Video nedenfor er hentet fra Maritime Robotics nettside:

De to karene fra Maritime Robotics og Helgeland Plast er spent på satsingen og ferden videre ut i verden nå.

– Vi har vært klare lenge med teknologi og skrog som er gjennomtestet. Nå er maritim næring enda mer klare enn for kun få år siden. Og da snakker vi egentlig om flere typer næringer. Det er en klisjé å si at kun fantasien setter grenser for hva en sjødrone kan installeres med – men det er ikke så langt fra sannheten, sier Freddy Braseth hos Helgeland Plast.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?
Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.