USA cruiset forbi oss: Norge tar femteplass i skipsnasjons-VM

Norge rykker ned én plass til verdens femte største skipsfartsnasjon. Antall skip i norskkontrollert utenriksflåte blir færre.

Visste du at Norge er verdens femte største skipsnasjon målt i verdi? Norske kvinner og menn styrer norske skip ute på de sju hav hver dag.
Visste du at Norge er verdens femte største skipsnasjon målt i verdi? Norske kvinner og menn styrer norske skip ute på de sju hav hver dag.Foto: Odfjell

Rangeringen går nok litt under radaren for de fleste. At Norge tar femteplassen i konkurranse med blant annet Kina, Hellas og USA, er det ikke alle som er klar over.

Rangeringen er målt i hvor stor skipsnasjonene er i verdi.

Årsaken til at Norge rykker ned fra 4. plass til 5. plass er at cruisenæringen ble tatt med i statistikken. Da passerer USA oss på listen.

Den norske maritime næringen har en verdiskapning på rundt 211 milliarder kroner i året, og sysselsetter nærmere 90.000 nordmenn. Hovedparten av disse jobber i kystnære bedrifter.

100 fartøy ut

Samlet har inntektene til rederiene organisert i Norges Rederiforbund økt med 10 prosent i 2023.

Samtidig har medlemmene i offshoresektoren kvittet seg med rundt 100 fartøy. Det gir en nedgang fra 1634 til 1585 fartøy bare det siste året.

Det er ferske tall fra Norges Rederiforbunds konjunkturrapport som viser hvor Norge som sjøfartsnasjon ligger an på verdensbasis.

Skipsbyggingsindustrien er fortsatt preget av høye priser grunnet inflasjon og fulle ordrebøker ved verft i Asia.

Gjennom 2023 har det vært høye rater i petroleumssegmenter som inkluderer offshore, mens det samtidig har vært en nedgang i ratene i bulk, konteiner og general cargo.

Nedgangen kan tolkes som en normalisering i etterkant av en periode med høye rater grunnet pandemi, forsyningskjedeforstyrrelser og krig, viser rapporten.

Enorme summer

Verdien på den samlede verdensflåten, inkludert cruiseskip, er ved inngangen til 2024 beregnet til nærmere 1 500 milliarder dollar.

Dette tjener rederiene penger på å frakte:

De ti største skipsfartsnasjonene innehar 70 prosent av denne verdien. Norge ligger på en femteplass blant nasjonene. Kina, Hellas, USA og Japan er de fire desidert største nasjonene etterfulgt av Norge, Singapore, Sør-Korea og Tyskland.

USA sin store cruiseflåte med høy verdi, gjør at de passerer både Japan og Norge på rangeringen. Om vi holder cruiseflåten utenfor, rangerer Norge på en fjerdeplass.

I den norske flåten er det offshore- og gasstanksegmentet som har høyest markedsverdi.

Færre norske skip

Rapporten viser også at det blir færre norske skip på de sju hav.

Den norskkontrollerte utenriksflåten har gjennom 2023 blitt redusert både i tonnasje og antall skip. Rederiene har solgt over 120 skip, mens tilgangen viser at 70 skip er kjøpt eller levert som nybygg.

Per januar 2024 teller flåten totalt 1585 skip med en samlet tonnasje på 43 millioner dødvekttonn.

På samme tid i fjor besto flåten av 1634 skip på 45,6 millioner dødvekttonn.

Enda færre skip i opplag

Det rapporteres om få skip og rigger i opplag blant medlemsrederiene i Norges Rederiforbund. Aktiviteten i rederinæringen er høy, og etterspørselen etter tonnasje er stor.

I januar 2024 meldte rederiene at det lå totalt tolv skip og rigger i opplag, og forventningen er at tallet vil synke videre mot neste år. I opplag er det skip og rigger innenfor offshore-segmentet.

(Copyright)
Publisert 11. March 2024, kl. 23.06Oppdatert 11. March 2024, kl. 23.06