Utenlandsk eierskap gir ny giv for lokal industri

Tyrkisk-eide Havyard viker ikke fra rollen som motor for lokalt næringsliv. Det ga storavtale tvers over fjellet.

Stian Madsen er administrerende direktør ved Maritime Montering.
Stian Madsen er administrerende direktør ved Maritime Montering.Foto: Maritime Montering

– Veldig, veldig hyggelig med nye kontrakter, sier Stian Madsen til Kystens Næringsliv.

Madsen er administrerende direktør ved sunnfjordselskapet Maritime Montering, og tydelig fornøyd. Nylig landet han og innredningsbedriften i Bygstad storkontrakt med et ikke helt ukjent, lokalt verft.

1,5 milliarder

I februar kunne Kystens Næringsliv nemlig fortelle om en annen svært fornøyd bedriftsleder, Tor Leif Mongstad ved Tersan Havyard.

Maritime Montering monterer ved Havyard.Foto: Maritime Montering

Da hadde verftssjefen i Leirvik i Hyllestad nettopp signert kontrakt med Norled om bygging av fire hybridferger til en samlet verdi av 1,5 milliarder norske kroner.

Nå drypper det på naboen. Det vil si, vi må opp til nabofjorden Dalsfjorden, helt nord i Fjaler kommune om vi skal banke på døren. Akkurat der det gamle Sogn og Fjordanes kanskje smaleste 80-sone går over i gamlefylkets bredeste 60-sone, finner vi Maritime Montering.

Økt aktivitet. Det er svært hyggelig for norsk næringsliv.

Stian Madsen

Fra fylkesvei 57 er det lite som røper at det familieeide konsernet har over 500 ansatte i arbeid, og at hovedkontoret er blitt en av Sogn og Fjordanes største skattytere, med typisk 20 prosjekter gående ved norske verft.

Totalentreprise

Nå har Maritime Montering Norway – selskapet grunnlagt i 1981 er etter hvert blitt verdensomspennende – landet avtale med Tersan Havyard.

Den omfatter design og totalentreprise på innredningsarbeid, samt tilsvarende oppdrag på en servicebåt verftet bygger for Nordlaks.

Ifølge en pressemelding skal hvert rom oppfylle «de høyeste standardene for kvalitet og innovasjon».

– Dere bruker også ordet «banebrytende» om innredningen som skal inn i prosjektet?

– Vi lanserer ny møbelkolleksjon, som vi har utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Stikkord er bærekraftige materialløsninger, redusert svinn og vektreduksjon. God arealutnyttelse og smarte løsninger, med andre ord. Vi føler at vi har klart å utvikle et fremtidsrettet konsept.

For yachter å regne

Selv har han tre års fartstid i selskapet, og omtaler seg som «lettmatros». Nedslagsfeltet har gitt aha-opplevelser.

– Jeg må si at jeg ble ekstremt overrasket over kvaliteten om bord på fiskefartøy. Det er nesten for yachter å regne, med høy kvalitet i alle ledd.

Madsen henter frem selskapsvisjonen om det å skape gode arbeidsforhold og godt bomiljø. Den griper nemlig godt inn i en nøtt både rederier og verft tygger på, og som langt på vei forklarer bransjeutfordringen: rekruttering.

Maritime Montering monterer ved Havyard.Foto: Maritime Montering

– Rederiene legger langt mer vekt enn før på trivsel og komfort for å få fatt i folk.

– Gamle fergeinnredninger har vel dessverre vist seg holdbare de òg?

Madsen ler.

– Innredningen skal vare i mange år. For oss dreier det seg om at det skal være både pent og holdbart.

Mangeårig samarbeid

Kontrakten med Hyllestad-verftet er langt fra deres første. Forholdet strekker seg mange tiår tilbake i tid, og følgelig gjennom flere eierskap ved verftet.

De fire fergene Tersan Havyard skal bygge på oppdrag for Norled.Foto: Norled

Madsen er glad for at Havyard, som nylig fikk navnet Tersan Havyard av ennå ferske eiere, fortsetter å bruke lokale leverandører.

– Veldig positivt. Havyard har hatt en lang tradisjon som sterk faktor i det maritime miljøet i vår region. I en periode var det usikkerhet rundt kapital og finansiering. Det har de nå fått gjennom nye eiere, og jeg tror at det vil sikre mange kontrakter fremover.

Det er verftssjef Tor Leif Mongstad ved Tersan Havyard samstemt i.

– Tersan har vært villige til å satse på verftet, og gjort det mulig med en strategi der vi gjør oss mer konkurransedyktige i flere segment. Det gir oss langt større sikkerhet, og vi merker at vi er blitt mer interessante i markedet, sier han til Kystens næringsliv.

Tor Leif Mongstad ved Tersan Havyard.Foto: Ketil Svendsen

Det er også godt nytt for lokale samarbeid.

– Det har ikke endret seg overfor underleverandører og hvordan vi ellers har operert. Vi er en selvstendig enhet ut over at vi rapporterer til Tyrkia. Tersan er skrogleverandøren vår, men vi opererer fritt med hensyn til å velge utstyr og benytte oss av den maritime klyngen i Norge, sier Mongstad.

Tersan Havyard er ikke de eneste med mange kontrakter på gang. Også hos Maritime Montering går det for tiden godt.

Sunn bunnlinje

Det har ikke alltid vært tilfelle. Administrerende direktør forteller om bratte år i kjølvannet av pandemien, med omsetningsfall fra 356 millioner kroner i 2019 til drøyt 200 millioner i 2022.

Norske Maritime Montering hadde oppdraget om bord på den danske, svenskeide tråleren «Astrid». Oppdraget ble utført ved Karstensens skipsværft i Danmark.Foto: Maritime Montering

Det er nå historie, selv om Madsen ikke ønsker å offentliggjøre tallene som ligger klare.

– Vi har landet på begge ben, med en sunn og god utvikling etter tungrodde år med kostnadsøkninger på fastprisede oppdrag, i tillegg til ettervirkningene av covid og utfordringer med ansatte på rotasjon.

Det ble ikke synonymt med nedbemanning og nedskalering for Maritime montering. Tvert imot.

– Vi valgte å investere. Effekten av det ser vi nå i form av mange nye kontrakter.

Øket aktivitet

Det takker administrerende direktør arbeidstakerne for. Konsernet har rundt 500 ansatte globalt. Den norske delen står for 30 fast ansatte ved hovedkontoret i Dalsfjorden, i tillegg til rundt 80 sysselsatte jevnt fordelt ut over norske verft.

– Nå har vi fortløpende prosjekter på fisketrålere på Karstensens i Danmark, og i store og små kroker i Norge. På Westcon Ølen starter vi opp med nybygg i august, og vi er på til sammen rundt 20 prosjekter, fra nybygg til oppgraderinger i Norge.

– Økt aktivitet. Det er svært hyggelig for norsk næringsliv, sier Madsen.

(Copyright)
Publisert 11. June 2024, kl. 03.01Oppdatert 12. June 2024, kl. 08.41