Utsira føler at Aasland og Gahr Støre har lyttet til dem i havvind-saken

Bekymring snudde til forventning for Utsira-ordføreren etter regjeringens pressekonferanse om havvindutlysning.

Ordfører Marte Eide Klovning grep selfie-oppfordringen fra Kystens Næringsliv. Også Terje Aasland og Jonas Gahr Støre fikk være med.
Ordfører Marte Eide Klovning grep selfie-oppfordringen fra Kystens Næringsliv. Også Terje Aasland og Jonas Gahr Støre fikk være med.Foto: Marte Eide Klovning

– Jeg må si at jeg er veldig fornøyd.

Utsira-ordfører Marte Eide Klovning er endelig i samme båt som både statsminister og olje- og energiministeren, både billedlig og fysisk.

Marte Eide Klovning (Ap) er ordfører i Utsira kommune.Foto: Karianne Klovning

Pressekonferansen – på elektrisk Brødrene Aa-katamaran – der Støre og Aasland offisielt dro «Norge ut av oljealderen og inn i energialderen» er nettopp avsluttet, og lovnader rundt det som skal skje utenfor den lille kommunen er kringkastet og strømmet til norske hjem.

Både ordfører og det norske folk har hørt olje- og energiminister Terje Aasland sine ord om at det fremover er «viktig med både nettløsning og ivaretakelse av Utsira-samfunnet. Dette må komme Utsira til gode».

Statsminister Støre supplerte med at «vi legger vekt på at vertskommunen får noe igjen. Utsira må bli del av eventyret».

Seier på veien

– Dette er en seier på veien, for noe vi har jobbet lenge for å bli hørt i. Nå lover regjeringen å komme tilbake til oss og sikre at vi blir en del av storutbyggingen, sier Klovning.

– Hvordan har du opplevd dialogen forut for pressekonferansen?

– I begynnelsen måtte vi skrape på døren, og fikk et budskap om at «dette vedrører ikke dere».

Den holdningen har endret seg det siste året, forteller hun.

– Nå er vi involvert i sameksistensgrupper. Vi har hatt besøk av olje- og energiministeren, og har selv vært i møte med departementet med beskjed om at vi når som helst kan ta kontakt.

May Britt Jensen, kommunedirektør i Utsira kommune, har tidligere fortalt Kystens Næringsliv om hvordan Norges minste kommune i folketall og nest-minste i areal har jobbet målrettet for ikke bokstavelig talt bli satt i skyggen av den massive utbyggingen på 700.000 mål kommunal «grunn» i havet utenfor.

Veien inn i kakefatet kan gå både gjennom planer om kommunal energihub, og gjennom miljø og forskning.

May Britt Jensen er kommunedirektør i Utsira kommune.Foto: Privat

– Både nasjonalt og internasjonalt trenger vi kunnskap om miljøpåvirkning og sameksistens med andre aktører for å gjøre utbyggingene så vellykkede som mulig. Utsiras historie er bygd på delvis nasjonale satsinger der blant annet fyr, meteorologi og radiostasjon har gitt samfunnet nyttig kunnskap. Vi er også et kjent ornitologisk sted på nivå med Helgoland og Fair Isle, sier Jensen.

Arbeidsplasser og innbyggere

Dette er det Utsira kommune håper å hente ut av det som tegner til å bli 1500 megawatt flytende havvind, med mulig opsjon på 750 megawatt for tre aktører, og radialer knyttet til Norge:

  • 50 nye arbeidsplasser på Utsira øy
  • 50 nye heltidsinnbyggere
  • 50 nye boliger/utleieenheter
  • 5 nye lokale bedrifter
  • Minst 15 millioner varige inntekter til kommunen gjennom fond, skatt med mer direkte fra Utsira Nord-anleggene
  • Sikre fremtidig klimaomstillingsrobust infrastruktur gjennom godt og trygt ferjerutetilbud og oppgraderte og nye havner/moloanlegg.
– Du nevner sameksistens. Mange er kritisk til utbygging utenfor Utsira, hvordan blir deres interesser ivaretatt?

– Nå trakk de også frem det som var innspillet vårt om hensynet til natur og miljø, og kanskje spesielt fuglelivet og de mindre fiskeriene som foregår langs kysten vå, sier Jensen.

Må ha kompensasjon

Klovning understreker at kommunen må ha kompensasjon for de massive inngrepene som kommer.

– Når en så stor del av kommunen tas, kan vi ikke akseptere annet enn at det blir innfridd.

Nå håper hun på sameksistens med aktørene, og lav belastning på øyene.

– Lovnaden fra regjeringen er veldig generell?

– Veldig generell, ja. Likevel er det en seier, fordi de tidligere ikke har lovet noe som helst. Vi er derfor fremdeles like spente på hva som kommer, sier Klovning.

Hun tror samtidig at det er «naivt å tro at ikke omgivelsene blir berørt». Kabler og ilandføring krever hensynssoner, og en begrensning vil være positivt for hele regionen, mener Klovning.

– Vi er positive, men er samtidig opptatt av at for eksempel antall kabler begrenses.

– Ingen av ministrene kan løpe fra deg akkurat nå. Hva spør du de om?

– Akkurat nå forventer jeg ikke mer enn det de sa, men jeg har gitt positive tilbakemeldinger. Det er viktig. Og jeg vil ikke lage sjau i dag.

(Copyright)
Publisert 30. March 2023, kl. 04.35Oppdatert 30. March 2023, kl. 04.35