Vard-eier håper på opp mot 20 milliarder i inntekter ved å dreie virksomheten i ny retning

Økning på 12 milliarder kroner fra dagens nivå skal sikres ved at konsernet igjen sikter seg inn igjen på offshorevirksomhet. Nærmere bestemt grønn offshore og havvind.

Konsernleder i Fincantieri, Pierroberto Folgiero, her sammen med styreleder i Viking Torstein Hagen.
Konsernleder i Fincantieri, Pierroberto Folgiero, her sammen med styreleder i Viking Torstein Hagen.Foto: Fincantieri

– Vard er vårt pressmiddel, vårt hemmelig våpen, uttalte administrerende direktør Pierroberto Folgiero i den italienske Vard-eieren Fincantieri under et norgesbesøk i forrige uke.

Konsernleder i Fincantieri, Pierroberto Folgiero.Foto: Fincantieri
Folgiero var på rundreise blant utvalgte verft og kontorer i konsernet. Ifølge Financial Times spådde han nye tider ved det norske verftet:

– Fornybar energi til havs kommer til å skape en helt ny økonomi. Vard forbereder seg på en renessanse i norsk skipsbygging.

I dag baserer Vard store deler av virksomheten på bygging av marinefartøy og cruiseskip.

Ser tegn til bedring

Ivar Engan, administrerende direktør i paraplyorganisasjonen Maritimt Forum, følger verftsnæringen tett. Han er klar på at spesielt nybyggingsverftene har slitt med marginene siden oljeprisfallet i 2015.

– Etter nyttår har vi sett at det kommer en del drypp fra havvindmarkedet. Edda Wind bestilte nylig nye båter som skal bygges i Norge. Dette er ett eksempel på dreiningen. Vi både tror og håper at havvind skal bli viktig for verftsnæringen framover, sier Engan til Kystens næringsliv.

Ivar Engan, administrerende direktør i Maritimt Forum.Foto: Maritimt Forum

Så langt har Fincantieri-konsernets virksomhet rettet mot cruise og marine stått for 48 milliarder av konsernets omsetning på totalt 85 milliarder kroner.

Det er her Vard alene kan dra inn 12 milliarder kroner, ved å øke den offshorerettede virksomheten til 20 milliarder kroner. Om alt går etter planen, kan offshore og øket interesse fra forsvarssektoren gi langt over 113 milliarder i omsetning for italienerne.

Autonome fartøy

Vard sin satsing autonome fartøy skal være en viktig del av tilbudet som rettes mot både havvind og mot forsvarssektoren. Tidene har nemlig endret seg, som Folgiero uttalte til Financial Times:

– For lenge siden innebar det å jobbe offshore å bygge en plattform. Nå handler det om å bygge en vindpark.

I september i fjor opprettet Vard-konsernet et nytt, rådgivende styre. Styret ledes av tidligere konsernsjef i Equinor Eldar Sætre, med daglig leder i Salmar Linda Litlekalsøy Aase og Ditlev Engel i DNV som medlemmer.

I tillegg kommer interne representanter i konsernsjef og administrerende direktør i Fincantieri Pierroberto Folgiero, samt Alberto Maestrini, styreleder og konsernsjef i Vard.

Eldar Sætre er tidligere konsernsjef i Equinor.Foto: Mikaela Berg

– Etter flere utfordrende år er markedet i ferd med å snu, og Vard forbereder seg for ny vekst. For å støtte denne strategiske reisen, har VARD etablert et rådgivende styre som består av uavhengige eksperter fra industrien sammen med toppledelsen i Vard og Fincantieri, het det i en pressemelding derfra.

Olje-håp

Ivar Engan ser også muligheter innenfor offshorefartøy for olje og gass. Her er det omtrent ikke bygget nye fartøy siden 2016. Det betyr at det kan gå mot en nødvendig fornyelse av flåten.

– Mange av offshorerederiene valgte norske verft under byggebonanzaen i årene før oljenedturen. Nærheten til rederiene og den verdensledende kompetansen blant norske verft er viktige faktorer, selv om pris også teller mye. Vi har tro på at det er oppdrag i vente innenfor dette segmentet, sier Engan.

Vard-konsernet har allerede tatt et godt jafs av markedet som nå pekes ut som et tredje kjerneområde. I begynnelsen av mars i år signerte konsernet kontrakt på fire CSOV-fartøy til norske Edda Wind, til en verdi av 2,84 milliarder norske kroner.

I november ble det tilsvarende tegnet avtale til en verdi av 2,3 milliarder på ett enkelt kabelleggingsfartøy for italienske Prysmian Group, og selskapet har også levert Norwind Breeze til Norwind Offshore i Ålesund.

I dag er Vard-konsernet høyaktuell med et samarbeid med Ulstein om vedlikehold og ombygging av forsvarets fregatter.

En lekket rapport viser imidlertid at Sjøforsvaret har vyer om å skrote de gjenlevende fire fregattene etter KNM «Helge Ingstad» sitt spektakulære sorti i 2018.

Flåte av militære nybygg

I rapporten signaliseres det også at en ønsket flåte av nybygg – seks fregatter og 24 mindre fartøy – bør inngå i internasjonale teknologisamarbeid.

Verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset ved Vard Langsten ser ikke noe forstyrrende i et eventuelt samarbeid med Tyskland eller USA om oppdragene. Kystens næringsliv har intervjuet verftsdirektøren i forbindelse med anbudet på fregattene.

– Det er kanskje naturlig å se mot våre nære allierte i USA, men vi ser på ulike scenarier.

Nettopp norske verftssamarbeid, også ut over landegrensene, er godt nytt for industrien, mener Norske verft-sjef Asle B. Strønen.

– Vi ser med tilfredshet på at sterke, norske verftsallianser har anbud innen mot vedlikeholdsprogrammer og fremtidens fartøy, sier han.

(Copyright)
Publisert 17. March 2023, kl. 09.07Oppdatert 17. March 2023, kl. 09.13