Massachusetts Institute of Technology (MIT) ligger i Cambridge i Massachusetts i USA og er en av verdens mest betydningsfulle tekniske undervisnings- og forskningsinsinstitusjoner.

Medlemskapet vil også gi Vards ansatte tilgang til utdannings- og kompetansehevende tilbud i regi av MIT.

Programmet blir en del av selskapets mål om å være i front innen innovasjon og utvikling av ny teknologi.

MIT disponerer store ressurser, blant annet spesiallaboratorier for forskning, og sentre der forskere fra forskjellige fagområder møtes for å samarbeide.

MITs Industrial Liaison Program er et medlemskapsbasert program for store organisasjoner som ønsker samarbeid med MIT.

– Vard er en langsiktig investor i den maritime industrien og vi ser mulighetene i MITs visjonære og langsiktige perspektiv når det gjelder innovasjon, sier Amrit Bhullar, SVP Business Development and Group Innovation.

Samarbeidet vil gi Vard mulighet i å etablere robuste samarbeid med andre selskap i programmet og med over 1 000 start up-bedrifterer som er tilknyttet universitetet.

– Gjennom programmet kan vi styrke innovasjonskraften innen teknologi for offshorekundene våre og også utvikle nøkkelkompetansen i den integrerte verdikjeden vår, inkludert konseptdesign og engineering, og produksjonskunnskap gjennom hele livssyklusen til et fartøy, sier Bhullar i en pressemelding.