Vårløsning i 2022: Leverte driftsmargin på nær 60 prosent og tok ut 90 millioner i utbytte

Tidenes beste år for Salt Ship Design ga solid gevinst for majoritetseierne i Sandvik-familien og ansatte med eierandel i selskapet.

Egil Sandvik og Johannes Eldøy i Salt Ship Design.
Egil Sandvik og Johannes Eldøy i Salt Ship Design.Foto: Ketil Svendsen

– Vi opererer i en syklisk bransje. Det viktigste med slike gode år er at vi får en buffer. Dermed kan vi drive forskning og utvikling og ha folk i arbeid også i stillere tider, sier Egil Sandvik i Salt Ship Design på Stord.

Prosjekter falt på plass

309 millioner i inntekter, opp fra 164 millioner i 2021, driftsresultat på 177 millioner, opp fra i underkant av 42 millioner, årsresultat på 140 millioner, opp fra 34 millioner kroner, og et utbytte på 90 millioner kroner – mot null i 2021.

Dette er i kortform Salt Ship Design sitt årsregnskap for 2022. Sandvik-familien kontrollerer 62,5 prosent av aksjene i selskapet, mens de ansatte Johannes Eldøy (12,5 prosent), Tor Henning Vestbøstad (12,5 prosent) og Bjørn Nøstbakken (5 prosent) også har betydelige eierandeler.

– Det var mye som falt på plass i 2022 gjennom prosjekter vi hadde jobbet med over tid, sier Egil Sandvik.

Roligere i 2023

CV-en fra i fjor vitner om et hektisk år for Sandvik og medarbeiderne. Salt designet blant annet et produksjonsskip for Equinor og BP, mens havvindrederiet Edda Wind bestilte tre CSOV-er med design fra Stord-selskapet.

En pelagisk tråler til Liegruppen, to store brønnbåter for Intership og tre andre nybygg ble også kontrahert.

Det førte til en høst med fulle arbeidsdager og lite rom for nysalg og utvikling, noe som har skapt ringvirkninger for aktivitetsnivået så langt i år.

Samtidig tegner høsten til å bli relativt stille. Dette gjør at 2023 ikke blir et lite formidabelt år som fjoråret.

– Vi velger å se på situasjonen nå som en mulighet. Vi har kapasitet til å kaste oss rundt og hjelpe redere som ønsker ombygging eller modifikasjoner. Jeg vil bli overrasket om vi ikke kan presentere nyheter i løpet av et par måneder, sier Sandvik.

– Samtidig er det betryggende for oss at vi nettopp har gode år som i fjor. Det gjør oss i stand til å tåle perioder med lavere aktivitet.

Påvirket av kostnadsøkning

Inflasjon og kostnadsøkning er noe av det som etter Egil Sandviks mening har vært med på å senke aktiviteten i selskapet i 2023.

– Kontraheringen av fartøy har gått ned, og dette påvirker selvfølgelig oss, sier han.

Med brønnbåtsegmentet som en del av virksomhetsområdet har også grunnrenteskatten hatt sitt å si.

– Her har det vært full stopp, sier Sandvik.

Den svake norske kronen har bidratt positivt på inntektssiden og veid litt opp for den generelle kostnadsveksten.

– Vi har mye av inntektene våre fra eksport og dermed fra euro. Den svake norske kronen er med på å gjøre oss mer konkurransedyktig i dette bildet. Hadde vi hatt en sterk krone og dagens kostnadsnivå, ville situasjonen vært langt verre, sier Sandvik.

Skipsdesign i to epoker

Historien om Sandvik-familien er historien om skipsdesign i to runder.

Karl Sandvik, far til Egil, startet i 1975 opp design- og skipsingeniørbedriften Vik-Sandvik, sammen med Karl Vik. I 2008 solgte Sandvik-familien bedriften til finske Wärtsilä for svimlende 1,4 milliarder kroner.

I 2012 tok tre tidligere Wärtsilä-ansatte kontakt. De ville ha med Sandvik-familien og starte opp nytt skipsdesignselskap.

Som sagt så gjort: Sandvik-familien ble den gang sittende på halve aksjeposten i nysatsingen, med resten fordelt på enkelte ansatte.

Starten var eventyrlig. Omsetningen første året, 36 millioner kroner, ble nesten doblet andre året. Stikkordet var oljenæringen.

Det første fiskerioppdraget kom i 2017 i form av en irsk tråler.

Tråleren «Voyager» ble tegnet for Nord-Irske Voyager Fishing Company, og ble bygget ved danske Karstensens Skibsværft.

Siden har Salt designet både offshorefartøy, fiskebåter, brønnbåter og fartøy for havvind.

Flere aktører i vekst

Stord har et sterkt skipsdesignmiljø. Breeze Ship Design ble etablert i 2020 av gründerne Ove Wilhelmsen og Tommy Hivand.

Breeze er i enda sterkere grad enn Salt et utspring fra Wärtsilä-konsernet. Da Wärtsilä la om strategien og sa farvel til tradisjonelt skipsdesign, fikk Breeze-gründerne med seg både kunder og designdatabase som grunnlag for oppstarten.

Det ga 4.000 design i porteføljen allerede ved etablering. Breeze har i dag en samarbeidsavtale med Wârtsilä.

Etter en sped start med 279.000 kroner i omsetning i 2020, eksploderte omsetningen i Breeze Ship Design og nådde 31,6 millioner i fjor.

Det ga et driftsresultat på over tre millioner kroner.

– Som nyetablerte har vi valgt å bruke all kapital vi har tjent på å investere i utstyr, programvare og ressurser. Det gjør at vi er rigget for store jobber framover, har Ove Wilhelmsen tidligere uttalt til Kystens Næringsliv.
(Copyright)
Publisert 9. August 2023, kl. 03.28Oppdatert 9. August 2023, kl. 03.28