Vedum vil skatteparadis til livs, møter motbør fra Rederiforbundet

Det er «den mest målrettede dreneringen av skatteparadiser noensinne» ifølge Vedum. Norges rederiforbund peker på uheldig slagside.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.Foto: David Engmo

– Vi er opptatt av at vi skal ha et rettferdig skattesystem i Norge. Disse reglene vil bidra til å dempe uheldig skattekonkurranse mellom land og gjøre det mindre lønnsomt for utenlandske selskap å flytte overskudd for å unngå beskatning i Norge. Regelverket vil sikre at flernasjonale selskaper betaler rett skatt og bidrar mer til fellesskapet i Norge, uttaler finansministeren på regjeringens hjemmesider.

To måneder på høring

Forslaget ble sendt på høring i sommer, og vil – om det bankes gjennom i Stortinget – ramme selskap med en årlig omsetning på minst 750 millioner euro. Det er ventet at mellom 40 til 50 land vil vedta skattepakker som eksempelvis vil heve skattenivået fra 5 til 15 prosent.

Ifølge E24, som har Vedum som gjest i E24-podden, varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum merkbare tiltak overfor utenlandsk eierskap i Norge. Nettstedet skriver at det vil omfatte 86 norske og 1300 utenlandske konsern.

Eventuelle høringsinnspill vil imidlertid møte stengte dører. Fristen for innspill etter at forslaget ble lagt ut 6. juni i år var første august. Da hadde bare 14 parter sendt høringsinnspill.

Rederne kritisk

Blant disse var Norges rederiforbund, som blant annet peker på at unntakene som er blitt utformet for internasjonal skipsfart er «for snevre».

– [Det vil] medføre at man går fra et velfungerende marked, med like konkurransevilkår, til en markedssituasjon der konkurransevilkårene vil variere avhengig av blant annet rederiets størrelse og fartøyenes fartsområde. Dette er svært uheldig, og i strid med intensjonen bak og formålet med modellreglene, heter det i høringssvaret derfra.

Finansministeren mener at det er «grunnleggende urettferdig» at store selskap opererer fra andre land, for å slippe å skatte til moderlandet. Det er en bekymring han deler med mange lands finansministre. Høringen og forslaget er nemlig et resultat av et «omfattende samarbeid om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store flernasjonale konserner», ifølge regjeringens innspill.

– Dette skal føre til at store selskaper som har virksomheter i ulike land, også i skatteparadis, må pålegges beskatning hvis de kommer til et lavskattland. Den globale minimumsbelastningen skal være på 15 prosent, sier Vedum til E24.

(Copyright)
Publisert 24. November 2023, kl. 07.59Oppdatert 24. November 2023, kl. 07.59