Verftene best i klassen: Ingen skader så langt i år

Utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for alvorlige arbeidsulykker. Tall fra verftene viser en langt hyggeligere statistikk enn i byggebransjen.

Slipen mekaniske.
Slipen mekaniske.Foto: Slipen Mekaniske

Det viser en undersøkelse fra Statsadvokatene i Nordland og A-krim-senteret i samme fylke.

– Hittil i å har det ikke vært arbeidsulykker i verftsnæringen i Nordland, melder Arbeidstilsynet i en epost til Kystens Næringsliv.

Hos Slipen Mekaniske i Sandnessjøen, kommer ikke undersøkelsen som en overraskelse.

Skadefritt og trygt

– Vi tar vare på folk på verftet vårt. Det skulle bare mangle. Hver ansatt er utrolig viktig for oss. Vi skal ikke ha noen skader hos oss. Det skal være trygt å komme på vårt verft å jobbe, sier styreformann Birger M. Jacobsen til Kystens Næringsliv.

Imponerende rekord

Sikkerhet og rutiner står høyt i kurs også i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft. Der er Olav Fiskerstrand nestleder i styret, men samtidig viseadministrerende direktør ved sitt eget verft, Fiskerstrand Verft.

Olav Fiskerstrand er viseadministrerende direktør i Fiskerstrand verft. Fiskerstrand.Foto: Norske verft

På nettsiden til sunnmørsverftet kan man lese om den 165 meter lange dokken som ble oppgradert i 2019. Der nevnes det også at verftet «har dokket mer enn 1500 skip uten problemer, ulykker eller avbrudd»

– Hva betyr sikkerhet for dere?

– Det sitter i pannen vår. Vi har et veldig stort fokus på HMS, og på prosedyrer for farlig arbeid. Det omfatter ikke minst varmt arbeid og brannsikkerheten rundt operasjoner som sveising, forteller viseadministrerende direktør og teknisk sjef Olav Fiskerstrand.

Nøkkelen til en sikker arbeidsplass går gjennom kompetanse, forteller han til Kystens Næringsliv.

– Det innebærer at ansatte skal være sertifisert, og at vi har såkalt sikker jobbanalyse på arbeidsoppgaver.

– Hva kan eksempelvis byggebransjen lære av verftsindustrien?

– Jeg kan kun uttale meg på vegne av mitt eget verft, og vil tro at andre bransjer har sine rutiner om måter å håndtere HMS på.

Gode rutiner

Jacobsen ved Slipen Mekaniske forteller at de bruker mye tid på å informere og ta opp hendelser som kan være farlige.

– Vi prøver å snappe opp potensielt farlige situasjoner før de skjer. I tillegg har vi en god dialog med arbeidsformennene som er flinke til å informere verftsarbeiderne. Ulykker kan skje, men ved god kommunikasjon i forkant, samtidig som alle tar ansvar og passer på hverandre, unngår vi arbeidsulykker, sier Jacobsen.

Slipen Mekaniske har i dag rundt 70 ansatte, i underkant av halvparten er utenlandske.

Ulykker rammer mange

I undersøkelsen har Statsadvokatene sett nærmere på 24 arbeidsulykker i Nordland. I 3 av 24 saker endte med dødsfall. Her kommer det fram tydelige funn som gir grunn til bekymring:

  • 37 prosent av de fornærmede i arbeidsulykkene er utlendinger.
  • 3 av 24 arbeidsulykker endte med dødsfall og alle de omkomne var utlendinger.
  • 37 prosent av de fornærmede var ikke ansatt i bedriften der ulykken fant sted – de var på jobb for en underentreprenør, leverandør eller samarbeidspartner.
  • Av disse var 23 prosent enten i opplæringsstilling eller på en form for tiltak.
  • Men altså; ingen arbeidsulykker på verft i Nordland så langt i år.
(Copyright)
Publisert 30. November 2023, kl. 04.21Oppdatert 30. November 2023, kl. 04.21