Verftet tjente 49 millioner i fjor

Tross geopolitiske utfordringer og det grønne skiftet smeller Ulstein Group til med et resultat på 49 millioner kroner.

Ulstein satser på havvind.
Ulstein satser på havvind.Foto: Ulstein

Omsetningen var på hele 1,4 milliarder i fjor.

– Kunnskap og erfaring fra Ulsteins mer enn hundreårige historie har skapt en dynamisk og endringsvillig organisasjon som vi drar nytte av nå i overgangen til en grønnere og etter hvert mer fossilfri framtid, skriver konsernet i en pressemelding.

Driver oss videre

Av nybygg har ti havvindserviceskip med det nye såkalte Twin X-stern-skroget blitt kontrahert de siste to årene. Det gir en solid introduksjon til markedet, mener sunnmøringene.

Twin X-stern-systemet har hovedfremdriftsenheter montert både i baug og akterskip. Det bidrar til økt drivstoffeffektivitet og operabilitet.

– Koplingen mellom operasjonelle utfordringer og bruk av ny teknologi driver både oss og næringen videre, skriver konsernet, som slår fast at deres langsiktige strategiske mål om «bærekraftig vekst, internasjonalisering og innovasjon» ligger fast.

Ulstein Verft hadde ved utgangen av 2023 sju nybyggkontrakter i ordreboken, alle innen fornybar energi, og seks av sju er basert på design fra Ulstein Design & Solutions AS.

I tillegg kommer en økning i service- og ettermarkedet.

Avhenger av myndighetene

I 2023 håndterte Ulstein Verft mer enn 20 skip for 14 forskjellige kunder.

Mens snart 150 Ulstein-designede skip seiler rundt på verdenshavene i 2023, er det mer enn tre ganger så mange som har kraft- eller automasjonssystemer fra Ulstein, heter det.

– Utviklingen av Ulstein Groups resultater framover vil i stor grad fortsatt bli påvirket av geopolitiske forhold, etterspørselen i markedet etter våre prioriterte segment, inflasjon og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, i tillegg til norske myndigheter sin forståelse og tiltak for den maritime klyngen, skriver selskapet i pressemeldingen.

(Copyright)
Publisert 25. June 2024, kl. 03.42Oppdatert 25. June 2024, kl. 03.42