Verftssjefen er glad ingen ble skadet i brannen

Det var dramatikk ved Vard Langsten i morgentimene. Heldigvis var Kystvakten bare 50 meter unna det fremtidige kystvaktfartøyet.

Verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset ved Vard Langsten.
Verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset ved Vard Langsten.Foto: Ketil Svendsen

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra.

Verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset ved Vard Langsten forteller til Kystens næringsliv at selv om batterirommet i Kystvaktens nye «Hopen» er å regne som tapt, er skadene ellers begrenset.

Min viktigst av alt: ingen liv gikk tapt. Eventuelle skader på materiell «må vi tåle», mener verftssjefen.

– Vi er godt kjent

– Det er faktisk tvillingfartøyet vårt, så vi er godt kjent, sier Frode Urke til Kystens Næringsliv om det som ble en i overkant virkelighetsnær øvingssituasjon for mannskapet om bord.

Urke, som er skipssjef på KV «Jan Mayen», stod sentralt i slukkearbeidet om bord på den snart identiske KV «Hopen». Brannen om bord oppstod i et eget rom i forskipet som huser flere rack med 12-volts backup-batterier for kritiske funksjoner. KV «Jan Mayen» lå bare 50 meter unna da alarmen gikk, og var tilfeldig inne på garantiarbeid.

– Vi så at det kom røyk og flammer ut av forskipet, og trykket på vår interne knapp.

Da hadde verftet allerede slått alarm og deres egne brannfolk var på pletten.

– De var veldig raske.

Til legevakt

– Vi har sendt noen ansatte til rutinesjekk på legevakten, i tilfelle de har pustet inn røyk, forteller verftsdirektør Langset.

Totalt er 320 mennesker tilsatt ved verftet, og arbeidsoppgavene er jevnt fordelt på de tre fartøyene som er i arbeid ved Langsten-verftet. Verftet evakuerte de ansatte underveis.

Kystvaktens 912 er det tredje kystvaktskipet verftet leverer. 911 er snart ferdig, og ligger for anker ved kai. Besøket av Kystvaktens 910 gjorde altså tettheten av kystvaktfartøy tålelig tett ved verftet i dag.

– Vi fikk hjelp fra flere røykdykkerlag fra KV «Jan Mayen», som allerede var her. Veldig positivt å få denne typen hjelp.

Heldigvis blybatteri

Verftet har egne brannmeldere om bord på fartøy under bygging, og det var en av disse som ble utløst. Klokken to kunne politiet melde at det ikke dreide seg om en langt farligere type batteri.

– Det er et blybatteri som brenner, heldigvis. Det er mye enklere å få kontroll på enn et litiumbatteri, forteller operasjonsleder Renate Solheim til Fiskeribladet.

Skipssjef Urke og mannskapet om bord på «Jan Mayen» slo seg sammen med det lokale brannvesenet, og opprettet samband og direkte videolink til sine egne røykdykkere.

– Det ble relativt raskt slukket, og jeg opplevde et godt samspill mellom oss, verftet og brannvesenet.

Skipssjefen forteller at våde verftet og kystvaktens mannskap har jevnlige kontroller med røykdykkere.

– Det er stor fare for gjenoppblussing i branner med batteri involvert.

Slukkes med vann

– Hvordan slukkes brann i et batteri?

– Med vann, men det kommer selvfølgelig an på batteritypen. De høye temperaturene betyr også at det ennå vil foregå etterslukking om bord, sier verftssjef Langset.

– Hvordan oppstod brannen?

– Det blir bare spekulasjoner, men der det oppstår brann i et batteri, er det gjerne snakk om en kortslutning. Men det får politi og forsikringsselskap finne ut av.

Brannen i batterirommet har ikke spredt seg til andre deler av nybygget som ble slept inn til Vard Langsten i januar i år.

– Selv om det selvfølgelig blir litt temperaturer i slike branner, er det ikke er noen skader på skroget.

Langset har tro på at verftet skal klare å hente seg inn igjen, slik at bygg nummer 912 kan leveres som avtalt i første kvartal 2024.

– Vi er vant til å ta høyde for uforutsette hendelser.

(Copyright)
Publisert 27. October 2023, kl. 11.23Oppdatert 27. October 2023, kl. 12.58