Hofseth planlegger å flytte fra Ålesund til Sande ved årsskiftet.

– Jeg er en belastning for selskapet, sier Hofseth til Intrafish.

Geografisk er ikke kommunen mer en times kjøretur fra Ålesund, men grunnet en lavere sats på formuesskatten, utgjør flyttingen flere millioner for Hofseth og Hofseth International.

– I 2024 utgjør det 25–30 millioner kroner spart for Hofseth International, sier Hofseth, som ikke har funnet seg et sted å bo enda.

Sande har foreløpig satt ned formuesskatten til fem promille, og neste år vil den være på to promille, skriver avisen Nett.no, som omtalte flyttingen først.

Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk gjør det samme, skrev avisen Vestlandsnytt tidligere i år.

– Vil ta både tid, penger og ressurser

Hofseth maler ikke en positivt bilde av hvordan han vurderer situasjonen som norsk eier av et selskap i dag.

– Alle våre konsesjoner, som vi i sin tid kjøpte for en milliard kroner og kjøpte basert på ligningsverdien den gangen, har økt i formuesverdi med en milliard kroner. I tillegg er bunnfradrag og satser økt, sier Hofseth, og legger til:

– Jeg har ikke noe valg. Med inflasjon og investeringer som er gjort, er det ikke rom for at selskapet skal måtte betale ut store utbytter.

Hofseth regner med at formuesskatten for ham og hans konsern utgjør over 60 millioner kroner. Nå skal han og industri- og reiselivsgründer Knut Flakk prøve å samle lokalt næringsliv til aksjon mot formuesskatten.

– Det vil ta både tid, penger og ressurser, og vi må ha folk med oss, så vi må sette i gang en aksjon nå, for det er for galt på alle fronter, sier Hofseth.

– De som har bestemt denne skatten forstår ikke, eller vil ikke forstå, hvordan den rammer bedrifter og lokalsamfunn, sier Roger Hofseth om formuesskatten. Foto: Fuglefjellet

– Eller vil ikke forstå

Han opplever debatten som noe polarisert.

– Man har politikere på ene siden, næringslivet på den andre og folket i midten. Med landet vårt, og potensialet, så burde man greie å forvalte det på en bedre måte enn å bare si at næringslivet tar regningen, sier Hofseth.

Målet med aksjonen er å informere frem mot stortingsvalget 2025.

– Hvorfor skal utenlandske eiere gå fri? Skatten er laget på en måte som gjør at vi taper konkurransekraft mot utlandet, sier Hofseth.

Sammen med Flakk inviterer Hofseth næringsdrivende på Nordvestlandet til «aksjon mot formuesskatt på arbeidende kapital», skriver de to i en pressemelding mandag.

– De som har bestemt denne skatten forstår ikke, eller vil ikke forstå, hvordan den rammer bedrifter og lokalsamfunn. Mange vet heller ikke at dette er en skatt som utlendinger slipper og som gjør det mer lønnsomt for dem enn for oss som bor her å drive næring i våre hjemkommuner. Derfor vil aksjonen kjøre informasjonskampanjer frem til stortingsvalget i 2025, uttaler Hofseth i pressemeldingen.

– Det er ødeleggende

Startskuddet går 20. mars klokken 18 i Atlanterhavsparken i Ålesund, skriver de to i pressemeldingen.

Roger Hofseth

  • Roger Hofseth (48) er gründer, investor og eier i Hofseth International og Hofseth Biocare.
  • Hofseth-konsernet er blant Norges største videreforedler av laks og ørret, og har hovedkontor i Ålesund.
  • Konsernet har mer enn 500 medarbeidere i Møre og Romsdal, og omsatte i 2021 for 4,679 milliarder kroner.
  • Under Hofseth-konsernet er selskapene Hofseth International, Hofseth Biocare, Seafood Farmers, Hofseth Aalesund, Hofseth Syvde, Hofseth Aqua og Hofseth Logistics.

Både Flakk og Hofseth understreker at begge gjerne betaler skatt, men at skattesystemet må legge til rette for investeringer, verdiskaping og nye arbeidsplasser i distriktene.

– For gründere er formuen først og fremst verdien av bedriften, av bygninger, maskiner, kapital og utstyr, altså arbeidende kapital. Bedriften betaler allerede skatt på overskudd, og eieren på eventuelt utbytte. Med formuesskatten må eieren betale om bedriften tjener penger eller ikke. Da risikerer man å måtte tappe selskapet for kapital som trengs til nye investeringer. Det er ødeleggende, uttaler Flakk i pressemeldingen.

Knut Flakk

  • Knut Flakk (62) er gründer, investor og eier i Flakk Gruppen, en familiebedrift grunnlagt i 1933 med hovedkontor i Ålesund.
  • Konsernet har over 800 ansatte og omsatte i 2021 for 1,123 milliarder kroner med virksomhet innen tekstil, reiseliv, byggevarer, luftfart, eiendom og komposittmaterialer.
  • Gruppen eier blant annet Devold of Norway, H-Fasader, Restauranthuset Apotekergata 5 og hotellene Storfjord Hotel, Hotel Union og Hotel Brosundet.
  • I tillegg har gruppen en større eierandel i Hexagon Composites.

Initiativtagerne mener det er viktig at Norge har eiere som virker lokalt, som bryr seg om lokalsamfunnene og investerer lokalt. Flakk og Hofseth peker på at flere har flyttet til Sveits for å slippe skatten, og uttaler at de ikke ønsker å flytte.

Støtter aksjonen

Venstres medlem i næringskomiteen og stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Alfred Bjørlo, uttaler i en epost tirsdag formiddag at han hilser «Vestlands-opprøret» velkommen:

– Jeg og Venstre hilser velkommen kampanjen Knut Flakk og Roger Hofseth drar i gang for å sikre norsk eierskap i næringslivet, og at de slår alarm om hvordan rammevilkårene for lokalt eierskap nå blir rasert av Ap/Sp-regjeringen i kompaniskap med SV, skriver Bjørlo.

Han mener summen av skatteskjerpelser truer samfunnsmodellen Kyst-Norge er bygget opp rundt.

– Kjernen i utviklingen på Vestlandet er nettopp lokal kapital og lokalt eierskap til ressursene som drivere for samfunnsutvikling, sier Bjørlo videre.

Alfred Bjørlo (V) Foto: Anders Furuset

Bjørlo mener regjeringen i stadig større grad omgir seg med eksperter og lytter til råd frå et smalt miljø i hovedstaden.

– Prosessen rundt regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk har vært en skandale frå A til Å, som vitner om manglende respekt for Norges nest største eksportnæring.

– Jeg og Venstre stiller gjerne opp på alle initiativ Flakk og Hofseth tar i tiden framover for å løfte disse viktige problemstillingene, og få bukt med de stadige skatteøkningene på det lokaleide næringslivet, sier Alfred Bjørlo, som denne uken er på Færøyene for å sette seg inn i politikk og rammevilkår for utvikling av havbruksnæringa der.