Konseptet selskapet har utviklet for lukket oppdrett i sjø er på 21.000 kubikkmeter, og skal sikre oppdrettsfisken og omgivelsene for både lus og miljøpåvirkning, heter det i en pressemelding fra Westcon Group.

– Et stabilt oppvekstmiljø for fisken, uten lus, uten notvask, uten rensefisk eller annet stress sikrer optimal fiskevelferd. Uten arbeidsbåter, med energieffektive systemer og god oppsamling av avfall, sikrer Hexacage anlegget bærekraft både for biologi, miljø og energi, sier daglig leder Arne Matre ved Westcon Hexacage i meldingen.

Sylindriske merder

Løsningen omfatter sylindriske, stålbygde merder som omkranser en såkalt servicecelle med maskinrom som sikrer både nødstrøm og lagerløsninger. Det lukkede konseptet sikrer mulighet til å filtrere sjøvannet for både lus og larver, i tillegg til biologisk kontroll. Hver merd fungerer uavhengig av hverandre, med servicecelle og maskinrom, filtre og egne pumper.

Westcon Hexacage sin løsning for lukket oppdrett. Foto: Westcon

Bruken av stål skal sikre levetid på mellom 40 og 50 år, forsikrer Matre. Anlegget er testet til Hs4,3, eller 8 til 9 meter høye bølger. Rømningsfare er eliminert og anlegget er upåvirket av ytre påvirkninger, heter det.

Samtidig skal løsningen også sikre god HMS, langt høyere produksjon, og langt på vei eliminere kostbar og stressende bruk av arbeidsbåter.

Flerdobbel produksjon

– Med lusefritt vann i merdene og uten avfallsutslipp, kan vi flerdoble produksjonen på eksisterende lokaliteter med langt bedre fiskehelse og med lavere miljøbelastning enn vi har på dagens produksjon, sier Matre.

Konseptet, som omfatter ulike skalerte løsninger, ble presentert under fjorårets Aqua Nor, og Matre forteller at de opplevde stor interesse på egen stand.

– Vi mener å ha funnet formelen for en god helhetlig anleggsløsning. Og etter responsen å dømme er det mange som ser disse kvalitetene, sier han.