Regjeringen foreslår flere viktige utredninger for sjøtransporten i Nasjonal transportplan NTP.

De vil utrede om havner selv kan stille krav til at skip må gå på el, lav- eller nullutslippsdrivstoff for å få legge til og bruke havnene.

– Dette kan bli en potensiell gamechangerfor klimakutt i sjøfarten. Det kan bli viktig både for teknologiutviklingen og for å kutte utslipp raskere i byer og havner langs hele norskekysten, sier Elise Caspersen, fagansvarlig for maritimt i Miljøstiftelsen Zero i en pressemelding.

Går litt tregt

Videre vil regjeringen utrede om det bør stilles krav til utslippsfri drift av havner, samt strengere miljøkrav til Kystruten, forteller Caspersen.

– Det er riktig og viktig, men utredninger kutter ikke utslipp. Vi skulle ønske regjeringen hadde kommet lenger i dette arbeidet. Det som er lagt fram i dag kommer ikke til å kutte nok utslipp i sjøfarten til 2030, sier hun.

Hun mener at for å kunne stille slike krav, må Norge også ha nok fornybart drivstoff tilgjengelig for skipsfarten.

Dermed aktualiseres behovet for tydelige retningslinjer og virkemidler for infrastruktur, land- og ladestrøm og de andre nullutslippsdrivstoffene, understreker hun.

– Dette er dessverre ikke tilstrekkelig adressert i denne NTP-en. Vi venter fortsatt på at stortingsvedtaket om en nasjonal plan for å gjøre land- og ladestrøm, hydrogen, ammoniakk og andre grønne drivstoff tilgjengelig for transportsektoren, melder Zero i pressemeldingen.

Miljøstiftelsen Zero er en uavhengig, ideell organisasjon. Zero mener politisk lederskap og et framoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen.