– Kan oppfattes som totalt umusikalsk og nærme seg det tonedøve

Designselskapet Skipskompetanse har allerede fått varsel om at prosjekter de hadde store forventninger om nå blir lagt på is på grunn av varslet skattetrykk.

Daglig leder Per Jørgen Silden i Skipskompetanse.
Daglig leder Per Jørgen Silden i Skipskompetanse.Foto: Nils Torsvik

– Når de store skrur igjen kranene, så forplanter dette seg nedover i næringskjeden. Noen av de første som merker det, er designere og de som utvikler nytt utstyr og produkter, sier daglig leder Per Jørgen Silden i Skipskompetanse i Måløy.

Lederposisjon truet

Selskapet fra Måløy er et er et uavhengig norsk skipsdesign- og konsulentselskap som har slått seg opp på design av brønnbåter, fiskefartøy og spesialbåter.

Forslaget om grunnrenteskatt og ekstra arbeidsgiveravgift vil slik Silden ser det være med på å true den internasjonale lederposisjonen Norge har tatt internasjonalt innen havbruk, fiskeri, design, teknologiutvikling og bygging av mer avanserte fartøy.

– I Skipskompetanse har vi klart å lande alle prosjekt til norske redere hos norske verft. Dette er noe vi helst ønsker skal fortsette, fordi mye av den utviklingen som skjer både innen fiskeri og havbruk nettopp oppstår i samspillet mellom designer, rederi, utstyrsleverandører og verft, sier Silden.

SKIPSKOMPETANSE AS
Amount in million NOK 2021 2020 %
Operating income 42.6 28.3 50.5 %
Operating result 11.5 4.2 173.8 %
Result before tax 12.0 4.1 192.7 %
Annual result 9.4 3.2 193.8 %
Operating margin 27.0 % 14.8 % 82.4 %
Equity 13.3 14.1 -5.7%
Total assets 25.2 21.2 18.9 %
Long-term debt 2.1 1.3 61.5 %
Kilde: Proff

Verdier ut av landet

Når norske prosjekter blir lagt på is, må Skipskompetanse i større grad ut og lete etter prosjekter i andre verdensdeler. Selv om selskapet skulle lykkes med dette isolert sett, vil kursendringen påvirke den norske verdiskapingen negativt.

– Fartøyene vi designer i slike oppdrag blir trolig bygget i andre land. Det kan medføre ordrer til andre leverandører enn de norske vi tradisjonelt arbeider med, fordi det er reder og verft som velger disse, påpeker Silden.

Fra hans ståsted er forslagene til regjeringen, og timingen på forslagene, svært uheldig. Koronaepidemien og krigen i Ukraina har skapt tøffe tider i den maritim bransjen.

– Næringen har slitt og hentet seg inn igjen. Så kommer regjeringen med dette på toppen. Grunnrenteskatten og den foreslåtte økningen i arbeidsgiveravgift kan oppfattes som totalt umusikalsk og nærmer seg det tonedøve, mener Silden.

– Feilslått fordelingstanke

Han er også mer enn skeptisk til forklaringen på økt formuesskatt og innføring av grunnrenteskatten, som fra regjeringens side har vært trukket frem som nødvendig fordeling av goder i samfunnet.

– For å ha noe å fordele, så må noe skapes. Havbruksnæringen har skapt store verdier langs kysten, og vi har fått en framvekst av godt betalte og interessante arbeidsplasser. Når oljenæringen kollapset, var det nettopp framveksten av havbruksnæringen som skapte nye arbeidsplasser, fordi eierne brukte av egne penger for å utvikle egen næring og skape aktivitet rundt seg, sier Silden.

(Copyright)
Publisert 9. November 2022, kl. 04.47Oppdatert 9. November 2022, kl. 11.17