– Man har jo en tendens til at det offentlige legger hindringer i veien for at private skoler etablerer seg. Jeg mener at det er en uting, sier Harald Tom Nesvik til Kystens Næringsliv.

Nesvik er kanskje mest kjent fra sin tidligere rolle som fiskeriminister for Fremskrittspartiet i Erna Solbergs regjering, og er i dag kommunikasjonssjef for verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans.

Nytt nyhetsbrev fra Kystens Næringsliv
Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.

For ett år siden hadde rederiet akutt behov for lærlinger til syv nye fartøy. Til Sunnmørsposten sa Nesvik den gangen at de «kunne egentlig tatt inn en hel klasse».

I dag har situasjonen stabilisert seg for rederiet. Enn så lenge.

– Vi har jobbet lenge og bevisst, og har fått folk. Samtidig venter vi ni nye fartøy de neste årene, og det krever veldig mange flere sjøfolk.

Styreleder Rikke Sivertsen Dahl i Campus BLÅ. Foto: Campus BLÅ

Stor oppslutning

– Vi er inne i femte året uten elevfrafall. I høst hadde vi opptak til VG1 naturbruk der 4 av 10 tiendeklassinger på Sør-Helgeland søkte hos oss, og hvor hele 43 prosent av 74 søkere var jenter, forteller Rikke Sivertsen Dahl til Kystens Næringsliv.

Hun er styreleder ved Campus BLÅ videregående skole og er tydelig stolt over suksesshistorien rundt det private skoletilbudet i Brønnøy kommune. Campus BLÅ er del av investerings- og utviklingsselskap Torghatten Aqua.

Den videregående skolen fikk godkjenning og hadde oppstart i 2018. I fjor var det søknadsrekord med 74 håpefulle som kjempet om elevplassene. Det private initiativet har sterk støtte i lokalt næringsliv, og fra kommunene rundt.

Nå har skolen søkt om å etablere et videregående tilbud innen maritime fag, i tett samarbeid med lokalt næringsliv og lokale politikere. Stikkord er lokal rekruttering og Norges største fergerederi.

– Det er et stort kompetansebehov lokalt, men også nasjonalt. Næringen trenger sjøfolk med kompetanse, her lokalt har vi blant annet blant annet fergerederiet Torghatten AS, som har stort behov for flere kompetente ansatte og lærlinger, sier Dahl.

Campus BLÅ videregående skole vil gjerne utdanne fremtidens sjøfolk. Det er lettere sagt enn gjort. Foto: Campus BLÅ

Stemmer imot

Skolen har derfor søkt om 10 nye elevplasser innen VG2 Maritime fag, for å rekruttere til fagbrev som matros eller motormekanikere.

Hittil har søknadene møtt en kald skulder fra Nordland fylkeskommune, som ikke ønsker å utvide tilbudet ved skolen.

– Det har vist seg vanskelig når fylkeskommunen som skoleeier stemmer imot, forteller Dahl.

Nesvik i Sølvtrans mener at dette taler imot samfunnsnytten i både privat og offentlig skole.

– Det er viktig at skoler og fylker legger til rette i sektorer der det er stor grad av mulighet for arbeid, og der det er interesse. Konkurranse fra private aktører gjør at tilbudet blir bedre, også i det offentlige, mener han.

Odd Arne Andreassen (Sp) er leder komité for utdanning i Nordland fylkeskommune. Foto: Nordland fylkeskommune

– Ingen kommentar

Odd Arne Andreassen (Sp) er leder komité for utdanning i Nordland fylkeskommune. Andreassen er også «Representant, komitéleder utdanning» ved Saltdal videregående skole i samme fylke.

– Jeg ønsker i grunn ikke å kommentere denne saken, sier Andreassen til Kystens Næringsliv.

Han henviser til Eli Dahlsen Eide (Ap), som inntil nylig var fylkesråd for utdanning og kompetanse i fylkeskommune. Kystens Næringsliv har gjennom flere dager forsøkt å få kommentar fra Eide, uten å lykkes.

Resultatet er viktigst

Nesvik i Sølvtrans mener at det ikke er så viktig om det er offentlig eller privat tilbud, så lenge det tilbys «god utdanning og kompetanse til næringslivet».

– Staten har uttalt at man har behov for folk i fremtiden, og bransjen selv trenger folk til det som er godt betalte jobber. Det krever kompetansebygging! sier han.

Begrunnelsen fra fylket er at flere private skoleplasser vil svekke søkerne til den offentlige skolen i Brønnøysund. Brønnøysund VGS kan, foruten studiespesialisering tilby lokale ungdommer elektro og datateknologi, helse og oppvekstfag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, restaurant- og matfag i tillegg til teknologi og industrifag.

Elever ved Campus BLÅ på vei ut i en arbeidsbåt. Foto: Campus BLÅ

Ønsker ikke å flytte

– Campus BLÅ tilbyr andre linjer enn Brønnøysund VGS, og er derfor et supplement til den offentlige skolen. For å finne tilsvarende opplæringstilbud må de lokale elevene flytte bort fra familie og venner for å gå på skole.

Det ønsker ikke elevene, forteller Dahl. Campus BLÅ tilbyr i dag VG1 naturbruk, VG2 akvakultur, VG2 fiske og fangst og VG3 studieforberedende naturbruk.

Samtidig er den private skolen også et viktig nasjonalt tilbud, forteller Dahl.

Campus BLÅ har nemlig hele landet som inntaksområde, og for tiden er åtte prosent av elevene fra andre regioner.

– Vi forventer at denne andelen vil øke, sier Dahl.

Campus BLÅ har gjort suksess, i første omgang mot en mannskapshungrig oppdrettsnæring. Foto: Campus BLÅ

Viktig for mange

Nesvik mener at den maritime utdanningen er viktig for mange fag- og næringsområder.

– Fagkompetansen er jo generell, og gjør at du kan jobbe inne fiskeri, brønnbåt og frakt. Videre spesialisering skjer i ettertid.

Mange rederi tilbyr nemlig viktig og relevant tilleggskompetanse, slik som sjømatnæringen med biosikkerhet og fiskehelse.

På lang sikt har det private initiativet i Brønnøy kommune planer om også å legge til rette for godkjent fagskole for maritime fag. Fagskoler er høyere utdanning som typisk bygger videre på nettopp videregående opplæring, og Campus BLÅ har fra før etablert Nord-Norges første høyere yrkesfaglige utdanningstilbud innen akvakultur.

– Da kan elevene ta hele utdanningsløpet her. Men dette henger sammen, og vi må ha relevant videregående tilbud innen maritime fag for å rekruttere til fagskole, formaner Dahl.

– Ingen kommentar

Odd Arne Andreassen (Sp) er leder i komité for utdanning i Nordland fylkeskommune.

– Jeg ønsker i grunn ikke å kommentere denne saken, sier Andreassen til Kystens Næringsliv.

Han henviser til Elin Dahlseng Eide (Ap), som inntil nylig var fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Kystens Næringsliv har i flere dager forsøkt å få kommentar fra Eide uten å lykkes.