Bostyrer ser ingen skjær i sjøen til hinder for «nye» Dof – jobber videre med redningsavtale tross konkursanke

– Om ikke Dof asa ble slått konkurs, ville konkursen der forplantet seg nedover i systemet og veltet all aktivitet i Dof.

Dof-fartøyet Skandi Carla.
Dof-fartøyet Skandi Carla.Foto: Dof Subsea

Det sier bostyrer Egil Horstad etter at han onsdag orienterte om situasjonen i Dof under skiftesamling i tingretten.

Her var Horstad tydelig: Som bostyrer ser han ikke at konkurs kunne vært unngått. Dermed fortsetter arbeidet med redde Dof i henhold til avtalen som ble inngått samme dag som Dof asa ble begjært konkurs.

Dette til tross for at nest største aksjonær Bjarte Brønmo har anket konkursen inn for lagmannsretten fordi han mener selskapet i realiteten fortsatt er levedyktig.

– Vi avventer ikke arbeidet med avtalen som kan sikre videre drift selv om det foreligger en konkursanke, sier Horstad til Kystens Næringsliv.

Kreditorer overtar

I henhold til avtalen blir konkursboet i Dof asa overført til det nye selskapet NewDOF as. Dette er eid av finanskreditorene, som formelt vil overta driften av Dof gjennom selskapet.

Alternativet som var skissert var en restrukturering der kreditorer etterga gjeld, mot aksjeposter i daværende Dof asa.

Dette vil redusert eksisterende aksjonærers verdier til fire prosent. Denne avtalen sa et flertall av småaksjonærene Brønmo i spissen sa nei til.

Skal til lagmannsretten

Det er 3.900 arbeidsplasser i Dof-konsernet. Horstad sier at avtalen er helt sentral for å redde verdiene og arbeidsplassen i konsernet.

– Når det gjelder selve konkursanken, skal den behandles i lagmannsretten. Her har vi fått en frist til 22. mars med å komme med uttalelse, sier Horstad.

Ikke grunnlag

Konkursen var før det digitale møtet i Hordaland tingrett anket inn for lagmannsretten av amåaksjonær, Bjarte Brønmo.

Den nest største aksjonæren i selskapet har frontet en gruppe aksjonærer som mener at det er større verdier i selskapet enn det kreditorene vil være med på – og at det ikke er grunnlag for konkurs.

Bostyrer kan ikke se at en anke kan føre frem og sier til BT at det nå bare er teknikaliteter som gjenstår før en endelig løsning kan presenteres.

Salg av selskapets verdier, som hovedsakelig består av 46 skip verdsatt til rundt 24 milliarder kroner, kunne ha gitt dekning. Men det ville ha medført kansellering av kontrakter og avtaler, usikkerhet om salgspris og et selskap i grus.

Det var satt en frist for innmelding av krav i boet til til 9. mars. Før møtet i tingretten var det kommet inn 43 fordringer på til sammen 11,5 milliarder kroner fra finanskreditorene, ifølge BT.

Vil på børs

I et intervju med E24 har Dof-sjef Mons Aase uttalt at selskapet «fortsetter ufortrødent videre» mot comeback på Oslo Børs.

Før det skjer, er planen at offshorerederiets store gjeldsforpliktelser skal være kuttet med seks milliarder.

(Copyright)
Publisert 15. March 2023, kl. 13.44Oppdatert 15. March 2023, kl. 14.41