Brunvoll-sjefen: – Markedsutsiktene er bedre enn på mange år

2022 ga en dupp i omsetning grunnet lavere aktivitet på nysalg. Men med god aktivitet innenfor ettermarked er Brunvoll nå rigget for det de tror blir ekspansive vekstår fremover.

Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll.
Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll.Foto: Brunvoll

– Vi planlegger for betydelig vekst i omsetningen. Til nå i 2023 har vi inngått flere større kontrakter, blant annet på fartøy til offshorevind. Vi ser god aktivitet innenfor flere segmenter for tiden. Cruisenæringen er på vei tilbake med forespørsler. Vi forventer kontrahering innenfor olje og gass, der vi har en sterk posisjon blant annet på skytteltankere, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll.

– Innenfor fiskeri og havbruk har aktiviteten vært høy i flere år, og vi forventer at dette skal fortsette. Også på militærfartøy ser det bra ut.

Solid på ettermarkedet

Brunvoll-konsernet omsatte i 2022 for 1.139.024 kroner, en nedgang fra 1.266.016 i 2021. Med et driftsresultat på drøyt 133 millioner kroner og driftsmargin på 11,7 prosent var imidlertid lønnsomheten god.

Selv om dette er litt ned fra 15,8 prosent i 2021, er lønnsomheten klart opp fra resultatene både i 2020 og 2019.

– Aktiviteten innenfor ettermarked har vært i vekst i flere år og var høy også i fjor. Dette er resultatet av det gode ny-salget vi hadde i årene fra 2010 til 2020. Det er mange fartøy i drift med Brunvoll-produkter verden over. Når disse skal inn til klassing og vedlikehold, skaper det aktivitet hos oss. Det er viktig for oss å være til stede i hele verdikjeden, sier Vassdal.

Brunvoll har blant annet levert thruster til Nexans sitt flaggskip Nexans Aurora.Foto: Brunvoll

Global påvirkning

Høy inflasjon, energikrise, økte renter og vedvarende utfordringer i leveringskjeden er blant faktorene som la en demper på markedet generelt og dermed også bruttoomsetningen i Brunvoll i fjor.

Vassdal er imidlertid fornøyd med de finansielle resultatene med tanke på at 75 til 80 prosent av omsetningen i Brunvoll kommer fra eksport.

– Kostnadssiden er utfordrende for alle. Inflasjon og prisøkning fører nok til at vi ikke forventer samme margin på omsetningsveksten som vi har hatt i perioder. Vi kan ikke ta utgiftsveksten inn på salgssiden helt umiddelbart, sier Vassdal.

Rygg til å bære utvikling

Men: Familiekonsernet i tredje-, fjerde- og femtegenerasjon har gjennom mange år bygget opp en solid økonomi. Gjeldfrie og med sterk egenkapital har Brunvoll kunne satset betydelig på innovasjon og effektivisering av produksjonen også i pandemiårene.

Dermed er man nå godt rustet for økning i nysalg og langsiktig styrking av marginene.

– Det er svært viktig at for oss å ikke strupe ned aktiviteten når markedet er nede. Stopper vi utviklingen i perioder, vil vi ikke være rigget og klar når markedet tar seg opp igjen, sier Vassdal.

Brunvoll satser på norsk produksjon.Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Trenger norske nybygg

Brunvoll ser utviklingen i den maritime industrien i Norge samlet sett som svært viktig for konsernet, selv om eksportandelen av omsetningen er høy.

Konsernet jobber for å starte innovasjons- og utviklingsarbeid i forkant av markedets etterspørsel. Samarbeid med norske verft og designselskaper er likevel avgjørende i blant annet testfaser.

Norskutviklet teknologi basert på maritimt samarbeid skaper produkter som også går til eksport.

– Vi er avhengig av at det bygges båter i Norge. Derfor er vi opptatt av verftenes rammevilkår, sier Vassdal.

(Copyright)
Publisert 9. May 2023, kl. 10.02Oppdatert 9. May 2023, kl. 10.02