Deler ut 66 millioner til innovasjon langs kysten

Forskningsrådet serverer midler til næringer som skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.Foto: Bent-Are Jensen

Mandag morgen kom nyheten om tildelingen av friske midler.

– Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings- og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Midler til havvind

To av prosjektene som får midler går på innovasjon rettet mot havvind og skip.

Dof Management fra Austevoll får åtte millioner til å utvikle en ny og kostnadseffektiv metode for å drive vedlikehold på offshore vindmøller.

Denne typen vedlikehold er krevende fordi det må foregå fra skip. Rotorblader som skal skiftes ut er for eksempel svært tunge og krevende å håndtere. DOF skal utvikle et nytt løftesystem tilpasset denne typen arbeid, og om nødvendig også tilpasse skipsdesignet til løftesystemet.

Ålesundsbedriften Vard Design er tildelt 4,9 millioner til et prosjekt som også vil bidra til havvindsatsingen i Norge.

Selskapet skal utvikle digitaliserte kjøle- og varmesystemer som kan bidra til nullutslippsløsninger for serviceskip som skal bygge og vedlikeholde havvindparker.

Oppdrettsstøtte

Et annet av selskapene som fikk innvilget søknaden er Greentech Innovators. Den bergensbaserte startupen er tildelt 7,85 millioner kroner for å utvikle en metode for å bruke matavfall som ressurs i havbruksnæringen.

Matavfallet skal brukes som næring for storskala dyrking av den omega-3-rike mikroalgen Schizochytrium, som igjen kan brukes som ingrediens til fiskefôr.

– Bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde for regjeringen. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser, sier Skjæran.

Regjeringen lanserte nylig et målrettet samfunnsoppdrag om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder.

– Da trenger vi flere slike innovasjoner, som kan gi viktige bidrag til sirkulærøkonomi i matproduksjonen, sier han.

Her er listen over alle som får støtte i denne utdelingen:
(Copyright)

 • GREENTECH INNOVATORS AS
 • Microalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes
 • 7,85 mill. kr.
 • Bergen
 • AQUABIO AS
 • Optimization of feeding strategies using 3D sonar monitoring of feeding behaviour and pellet detection
 • 10 mill. kr.
 • Ålesund
 • AKER BIOMARINE ASA
 • Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)
 • 5,24 mill. kr.
 • Lysaker
 • DNV AS
 • Marine co-existence scenario building
 • 8,84 mill. kr.
 • Høvik
 • POLAR ALGAE AS
 • Miljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum
 • 2,82 mill. kr.
 • Hammerfest
 • SHIPSHAVE AS
 • Reducing ship emissions by hull performance sensing during transit
 • 4,83 mill. kr.
 • Stavanger
 • Wavefoil AS
 • WaveFin – Baugfoiler for havgående fartøy i lav fart
 • 3,44 mill. kr.
 • Ålesund
 • VARD DESIGN AS
 • ICHzero – Integrated cooling and heating for zero-emission operation of offshore ships
 • 4,95 mill. kr.
 • Ålesund
 • DOF MANAGEMENT AS
 • A new cost-effective concept for heavy maintenance of Floating Offshore Wind Turbines by use of large OSCV.
 • 8 mill. kr.
 • Austevoll
 • DNV AS
 • The role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems

 • 9,65 mill. kr.
Publisert 5. December 2022, kl. 07.33Oppdatert 5. December 2022, kl. 10.49