Kystens Næringsliv har fått den første videoen fra testseilasen utenfor Bergen.

Jan Mayen er den første av tre nye kystvaktfartøy som leveres fra Vard Langsten. I alt skal det leveres tre kystvaktskip til en verdi av 6,8 milliarder kroner.

Visste du at:

Anskaffelsen av de tre nye kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge, noensinne.

Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene.

Prosjektet har ført til gode ringvirkninger for både lokalindustri og arbeidsplasser. Vard som bygger fartøyene benytter i stor grad norske underleverandører ved bygging av Jan Mayen-klassen.

Jan Mayen, Kystvakten. Skipet er 136 meter langt, og skal huse drøyt 100 sjøfolk. Foto: Kystvakten

Jan Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter og er dermed 31 meter lengre en Nordkapp-klassen.

Deplasementet er på 10400 tonn og dermed tre ganger større enn forgjengeren

Fartøyene gjør det mulig å forsyne helikoptre med drivstoff mens de er i luften gjennom såkalte HIFR-operasjoner (Helicopter In Flight Refueling).

Fartøyene har lugarkapasitet til over 100 personer, og har kapasitet til å være ute i opptil åtte uker av gangen uten etterforsyninger.

Fartøyene utrustes for kjemisk kollektiv CBRN-beskyttelse (Chemical Biologic, Radiation and Nuclear).

Fartøyene har hospital- og sanitetsfasiliteter

Fartøyene har fått navnene KV "Jan Mayen", KV "Bjørnøya" og KV "Hopen". Kilde: Forsvarsmateriell.no

Dette er Kystvakten
  • Kystvakten er underlagt Sjøforsvaret og en del av det militære forsvaret av Norge, selv om avdelingen i hovedsak løser fredsoperative oppdrag.
  • Kystvakten driver suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern. Kystvakten utgjør en viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende innenfor norsk økonomisk sone.
  • Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og rett til å iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter.
  • Indre kystvakt (IKV) består av fem fartøy i Nornen-klassen. Disse opererer hovedsakelig i kystnære farvann, hvor hvert fartøy har et definert ansvarsområde. Klassen ble satt i drift i perioden 2006-2008, og utgjør følgende fartøy med ansvarsområder:
Kilde: Forsvarsmateriell.no